PSİKOLOGLARIMIZ

 

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ESİN ERGİN

Klinik psikolog Esin ErginBahar Esin Ergin, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün ardından Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamladı. Uzmanlığını kişilerarası problem çözme davranışı, bağlanma ve psikolojik rahatsızlık ilişkileri üstüne yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında çeşitli travma müdahale eğitimleri aldı. Yüksek Lisans eğitimi süresince aldığı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitiminin ardından, Aile Terapisi hareketinin öncülerinden Virginia Satir’in geliştirdiği, Lisanslı Evlilik/Aile Terapisti Sibel Erenel tarafından verilen 500 saatlik (3 yıl) Satir Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi’ni tamamladı. Daha sonra, Geştalt Terapi Derneği’nin kurucusu olan Prof.Dr. Ceylan Daş tarafından verilen 600 saatlik (4 yıl) kuramsal ve uygulamalı Geştalt Terapi Eğitimi'ni ve 140 saatlik yaşantı grubu deneyimini tamamladı. Halen süpervizyon/tez aşamaları üzerinde çalışmalarını sürdüyor.

Uzmanlık eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Onkoloji ve Psikiyatri bölümlerinde stajyer olarak görev yaptı. Uzmanlığı sonrası Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve çeşitli araştırma projeleri kapsamında akademik çalışmalarda bulundu. 2010-2012 yılları arasında Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak üniversite öğrencilerine psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti verdi. Bahar Esin Ergin'in ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda çok sayıda bildirisi bulunuyor.

Bahar Esin Ergin Korto Psikoloji’de yetişkinlere ve çiftlere psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri sunuyor. Bireysel danışmanlık kapsamında, kişiler arası ilişki sorunları, iletişim sorunları, ailevi sorunlar, sosyal kaygı, panik atak, fobiler, obsesyonlar, stres, depresyon, yalnızlık, travma yaşantıları, öfke kontrolü, özgüven sorunları, uyum sorunları, beslenme sorunları, kimlik sorunları, kronik hastalıklar, kayıp ve yas gibi konularla çalışıyor. Çift danışmanlığı kapsamında ise ilişki sorunları, iletişim sorunları, kıskançlık, aldatma sonrası süreç ve boşanma süreci gibi konularla çalışıyor.

Bahar Esin Ergin, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN DANIŞMAN PSİKOLOG AYSEL KOÇANOĞLU

Psikolog Aysel KocanogluUzman Aysel Koçanoğlu, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans, 2005 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan yüksek lisans derecelerini aldı. Uzmanlığını ölüm kaygısı ve korkusu üstüne tamamladı. 2003-2005 yılları arasında ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı, araştırma projelerinde görev aldı. 2006-2008 yılları arasında ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mediko-Sosyal Sağlık Merkezinde psikolog olarak çalıştı. Burada çok sayıda danışana bireysel psikolojik destek hizmeti sağladı.

Yeditepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine dersler verdi. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde uzman psikolog olarak çalışan Aysel Koçanoğlu, aynı zamanda Korto Psikoloji’de uzman psikolog ve danışman olarak birey ve ailelerle çalışıyor.

Aysel Koçanoğlu, formal eğitimleri dışında; Young Şema Terapisi Eğitimi, Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Kuram ve Uygulama Eğitimi, Aile Danışmanlığı uzmanlık eğitimlerini aldı. Ayrıca halen vaka inceleme ve grup süpervizyon eğitimlerine devam ediyor.

Çalışmalarında bilişsel-davranışçı terapi ve integratif aile terapisi yaklaşımlarından yararlanan Aysel Koçanoğlu’nun psikolojik destek konusunda başlıca uzmanlık alanları; erken ve geç yetişkinlikte yakın ilişkiler, kaygı ve korkular (özellikle ölüm kaygısı, sosyal kaygı), depresyon ve stres.

Aysel Koçanoğlu, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) ve Cihangir şubelerinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AMBER DALMAZ URFALI

Cocuk Psikologu Amber DalmazAmber Dalmaz Urfalı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü İhsan Doğramacı Ödülü'nü alarak birincilikle bitirdi. Daha sonra aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesini aldı. Uzmanlığını, kronik hastalığı olan çocukların ve ailelerinin yaşadıkları stres düzeyleri üstüne tamamladı. Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde ve sonrasında Bilted Psikiyatri Merkezi’nde çocuk, ergenler ve aileleriyle çalıştı. Bunun yanı sıra Rota Çocuklar Anaokulu’nda çocukların gelişim takiplerinde bulundu ve ailelere danışmanlık hizmeti verdi. Sonrasında Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde üniversite öğrencileri ile çalıştı. Bu süreçte, öğrencilere psikolojik danışma hizmetine ek olarak, çalışma ve psikoeğitim grupları hazırlayıp yürüttü.

Türk Psikologlar Derneği kapsamında verilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Müdahale, Çocuk Değerlendirme Testleri, WISC-R eğitimlerinin yanı sıra Projektif Testler Derneği tarafından verilen Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi eğitimlerini aldı.

Amber Dalmaz Urfalı, formal eğitimleri dışında, Geştalt Terapi Derneği Eğitimi kapsamında Doç.Dr.Ceylan Daş’ın verdiği dört senelik Geştalt Terapi Eğitiminin dördüncü senesi içerisindedir. Eğitim sürecinde yer alan yaşantı gruplarına katılmıştır ve halen uygulamalı ve kuramsal alanda eğitim modüllerine devam etmektedir.

Çocuk ve gençlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite, ailevi sorunlar, ebeveyn boşanması, kaygı, korku, depresyon, özgüven sorunu, iletişim sorunları, davranış sorunları, tik bozukluğu, uyum sorunu, alt ıslatma, kronik hastalıkla baş etme, okula hazırlık ve okul sorunlarına yönelik çalışmalarına devam eden Amber Dalmaz Urfalı, Korto Psikoloji bünyesinde çocuklara, ergenlere ve ailelerine psikolojik danışma ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, çocuk ve ergenlere yönelik çeşitli psikolojik değerlendirme testleri uygulamaktadır.

Amber Dalmaz Urfalı, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN YILMAZ ERDAL

Psikolojik danisman yilmaz erdalYılmaz Erdal, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

2003-2004 eğitim yılında İngiltere'de Camphill Community Coleg Elidyr Özel Eğitim Merkezi'nde çalıştı. Daha sonra çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından kurulan Merak Eden Çocuk İlkokulu ve Anaokulu'nda Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Erdal, Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği'nin 250 saatlik “Bilişsel Terapi” eğitimini tamamladı. Daha sonra, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde 400 saatlik “Psikodrama” eğitimi aldı. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde “Stratejik Aile Terapisi” eğitimini tamamlayan Erdal, farklı terapi yaklaşımlarıyla ilgili pek çok kısa süreli eğitime katıldı. Çağdaş Drama Derneği'nin 5 aşamalı liderlik programını tamamladıktan sonra, Yaratıcı Drama Lideri olarak görev yaptı. Erdal aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2009 yılında başladığı Geştalt Terapi Derneği’nin 4 yıllık “Geştalt Terapi” eğitiminin teorik kısmını tamamlayan Yılmaz Erdal, halen tez yazım aşamasına devam etmektedir.

Halen eğitim uzmanı ve psikoterapist olarak görev yapan Yılmaz Erdal, Korto Psikoloji'de yetişkinlere ve ergenlere psikoterapi hizmeti sunmaktadır.

Yılmaz Erdal, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG HİLAL ÇERÇEL

Klinik Psikolog Hilal CercelHilal Çerçel, 2001 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden, 2005 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında lisansüstü eğitimini Klinik Psikoloji alanında Okan Üniversitesi’nde tamamladı. 2011 yılında başarı burslu olarak kabul edildiği Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programında halen tez çalışmasını sürdürmektedir.

Çalışma hayatına özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hiperaktivitesi olan çocuklara yönelik destek çalışmaları yürüterek başlamış ve sonrasında İskoçya’da bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında 6 ay süresince çocuk, ergen ve farklı etnik gruplardan ailelerin psikososyal gelişimlerini desteklemeye yönelik bir projede çalışmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli kurumlarda klinisyen ve eğitmen olarak çalışmaya devam etmiştir.

2010-2012 yılları arasında Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak üniversite öğrencilerine psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermiş, 2013-2014 akademik yılında ise Doğuş Üniversitesi’nde lisans öğrencilerine “Genel Psikoloji” ve “Çocuklarda Davranış ve Öğrenme Problemleri” isimli dersleri vermiştir.

Halen Montessori eğitimi veren özel bir anaokulunun psikolojik danışmanlığını yapmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve AB projeleri kapsamında ulusal ve uluslararası etkinliklerde kültürlerarası farkındalık, iletişim, öğrenme yaklaşımları gibi konularda, okullara ve ebeveynlere yönelik olarak ise gelişim dönemlerine özgü sorunlar, aile içi iletişim, alternatif eğitim yaklaşımları, pozitif disiplin, doğuma ve anne-baba olmaya hazırlık gibi konularda eğitim ve seminerler vermektedir.

Klinik çalışmalarında ağırlıklı olarak çocuklarla gelişimsel psikopatoloji yaklaşımı çerçevesinde oyun terapisi ve anne-baba danışmanlığı, ergenler ve yetişkinlerle ise bilişsel ve varoluşçu yaklaşımlar çerçevesinde bireysel psikoterapi uygulamaktadır. Yaptığı psikolojik test uygulamaları ve değerlendirmeler arasında WISC-RMMPIAGTERorschachCATTAT testleri bulunmaktadır. 

Hilal Çerçel, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL

klinik psikolog sebnem yukselŞebnem Yüksel, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başlayarak ‘Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Tedavisi’ konulu bitirme tezi ile 2009 yılında uzmanlığını almaya hak kazanmıştır. Üniversite eğitimi sürecinde sırası ile Nöropsikiyatri Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı/Hastalıkları Anabilim Dalı ve İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda staj deneyimleri oldu. 2009–2012 yılları arasında Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nde Lisanslı Evlilik/Aile Terapisti Sibel Erenel tarafından verilen ‘Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi (Çift/Aile Terapisi)’ eğitimini aldı. Ardından, 2013 yılında Kanada Satir Pasifik Enstitüsü bünyesinde Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi (Seviye II) eğitimini tamamladı.

2007 yılında çalışma hayatına başlayan Şebnem Yüksel, Özgür Adımlar Rehabilitasyon Merkezi, Mavi Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel İlgi Çocuk Sağlığı Merkezi, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi, Pendik Fizik Tedavi Merkezi, Gümüş Çocuk Psikiyatri Merkezi ve Güneş Çocuk Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. 2013 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde Bursa’da bulunan ruh sağlığı uzmanlarına Aile Danışmanlığı eğitim ve süpervizyonu verdi.

Şu anda Korto Psikoloji'de çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi yapmakta olan Uzman Psikolog Şebnem Yüksel, ağırlıklı olarak, ‘Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Duygu Durum Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Öfke Kontrol Problemleri’; Çocuk İstismar ve İhmali; Çocuk & Ergenlerde Davranış Sorunları; Boşanma/Ebeveyn Ölümü sonrası Duygusal Problemler; Dikkat Eksikliği, Öğrenme Güçlüğü, Yetişkinlerde Travmanın Olumsuz Ruhsal Etkileri, Çiftler Arasında Anlaşmazlık ve İletişim Sorunları; Aile içinde Çatışma ve İletişim Sorunları’ gibi sıkıntılarla başvuran danışanlarla çalışmaktadır. Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI), Rorschach Kişilik Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, Ankara Gelişimsel Tarama Testi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası gibi psikometrik araçları uygulamaktadır. ‘Bilişsel-Davranışçı Terapi’ ve ‘Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi’ ilkeleri & teknikleri ışığında psikoterapi yapmaktadır.

Aynı zamanda Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nde aile terapisi, çocuk istismarı-ihmali, aile içi şiddet, etkin terapiler gibi konulardaki bilimsel makaleleri dilimize tercüme etmekte ve alandaki gönüllü çalışmalarına da devam etmektedir. 2011 yılında başladığı Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora eğitimine tam burslu devam etmektedir. Üye olduğu dernekler; Türk Psikologlar Derneği, Satir Global Network, Satir Pasifik Enstitüsü ve Çift & Aile Terapileri Derneği’dir.

Şebnem Yüksel, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG TUBA ERZAN KIRAN

cocuk psikologu tuba erzanTuba Erzan Kıran, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans derecesini tamamladı. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak klinik psikoloji uzmanlığını aldı.

Uzmanlık eğitimi sırasında Dr. Emel Stroup’un asistanlığını yürüttü. Bu süreçte yetişkinlere yönelik kognitif terapi eğitimi ve süpervizyonu aldı ve Dr. Christine Padesky, Dr. Leslie Sokol tarafından verilen workshoplara katıldı. Yine aynı yıllarda Kızılay Tıp Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapi seanslarını sürdürdü ve belirli eğitim kurumlarında öğrenci ve anne-babalara yönelik seminerler verdi. Ayrıca Yeniden Sağlık Eğitim Derneği’nde zor koşullardaki çocuk ve ergenlerle çalışmalarını sürdürdü ve psikoeğitim grupları düzenledi.

Mesleki yaşantısında Kognitif Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Travma Müdahale Eğitimleri (I.-II. düzey) ve Oyun Terapisi eğitimlerini aldı. Aynı zamanda Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen “Rorschach ve CAT testleri ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi” eğitimlerini tamamladı. Halen Geştalt Terapi Derneği kapsamında Dr. Feza Balkaya tarafından verilen dört senelik kuramsal ve uygulamalı Geştalt Terapi Eğitimi’ne devam ediyor.

Korto Psikoloji’nin yanısıra, Memorial Etiler Tıp Merkezi’nde çocuklarla oyun terapisi, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapi çalışmalarını sürdüren Tuba Erzan Kıran, çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları ile çalışıyor ve ebeveyn danışmanlığı yapıyor. Ayrıca çalışan destek programı kapsamında çeşitli kurumlarda eğitimler ve anne-babalara yönelik seminerler düzenliyor.

Tuba Erzan Kıran, Korto Psikoloji’de çocuk ve ergenlerde davranış ve uyum problemleri, öfke kontrolü, depresyon, kaygı, okula uyum, akran ilişkilerinde zorluk gibi çeşitli psikolojik sorunlarla çalışıyor. Yetişkinlerle çalışmalarında ise depresyon, kaygı, kayıp ve yas, ilişki sorunları, öfke kontrolü ve hayata dair diğer sorunlarla çalışıyor.

Tuba Erzan Kıran, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


UZMAN PSİKOLOG NESTEREN GAZİOĞLU

uzman psikolog nesteren gaziogluNesteren Gazioğlu lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecisini Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Halen Maltepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi Doktora Programı’na tez aşamasında eğitimine devam ediyor.

Nesteren Gazioğlu, 2005 yılında Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Bütüncül Psikoterapi süpervizyon ve eğitim grubuna başladı. Aynı yıl Cape Cod, Massacusest’de Jeffrey Young’ın Şema Terapisi eğitimine katıldı. 2010-2013 yılları arasında ise Virginia Satir Enstitüsü’nden Çift ve Aile Terapistliği eğitimi ve süpervizyonu aldı.

Halen Maltepe Üniversitesi’nde ders vermekte olan Uzman Psikolog Nesteren Gazioğlu’nun psikoloji alanında kitap redaksiyonu, makale ve çevirileri bulunuyor; birçok projenin koordinatörlüğünü ve danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda, iletişim, motivasyon ve etkileşim üzerine kurumlara seminerler veriyor ve danışmanlık yapıyor.

Korto Psikoloji’de çift ve aile terapisti olarak çalışmalarına devam eden Gazioğlu aynı zamanda ergenlere ve yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti veriyor, grup çalışmaları ve eğitimler düzenliyor.

Nesteren Gazioğlu, Korto Psikoloji Kadıköy (Bağdat Caddesi) şubesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Uzmanlarımızdan randevu almak için lütfen bizi arayın (0216) 385 71 80, e-posta gönderin veya aşağıdaki form vasıtasıyla bize ulaşın.