• klinik psikolog sebnem yukselUnvan: Klinik Psikolog
 • Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Lisans), Doğuş Üniversitesi (Yüksek Lisans & Doktora – tez aşaması)
 • Uzmanlık Alanı: Çift ve Evlilik Terapisi, Bireysel (Yetişkin) Terapi, Ergen ve Aile Terapisi
 • Terapi Eğitimi/Yaklaşımı: Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Çift ve Aile Terapisi, Duygu Odaklı Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi
 • Çalışma Günleri: Pazartesi ve Cuma
 • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Kadıköy)
 • Çalışma Alanlarından Bazıları:
  • Çiftlerle ve Ailelerle; Anlaşmazlık, Çatışma ve İletişim Sorunları, Aldatma Sonrası Süreç, İlişki Sorunları
  • Yetişkinlerle; Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Öfke Kontrol Problemleri, Travma (Fiziksel, cinsel ve/veya duygusal istismar ve ihmal)
  • Çocuk ve Ergenlerle; Depresyon, Kaygılar, Öfke Kontrol Problemleri, Davranış Sorunları, Kayıp ve Yas, Boşanma/Ebeveyn Kaybı Sonrası Duygusal Problemler, Dikkat Eksikliği, Öğrenme Güçlüğü, Çocuk İstismar ve İhmali

Profesyonel Geçmişi

Şebnem Yüksel, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Tedavisi” konulu bitirme tezi ile 2009 yılında tamamlayıp uzmanlığını almaya hak kazanmıştır. 2011 yılında tam burslu olarak başladığı Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.

Üniversite eğitimi süresince sırası ile Nöropsikiyatri Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı/Hastalıkları Anabilim Dalı ve İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda staj deneyimleri olmuştur. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Şebnem Yüksel, Özgür Adımlar Rehabilitasyon Merkezi, Mavi Düşler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel İlgi Çocuk Sağlığı Merkezi, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi, Pendik Fizik Tedavi Merkezi, Gümüş Çocuk Psikiyatri Merkezi ve Güneş Çocuk Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmüştür. 2013 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde Bursa’da bulunan ruh sağlığı uzmanlarına Aile Danışmanlığı eğitim ve süpervizyonu vermiştir. Korto Psikoloji’de yaptığı çalışmaların yanı sıra, aynı zamanda Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nde aile terapisi, çocuk istismarı-ihmali, aile içi şiddet, etkin terapiler gibi konulardaki bilimsel makaleleri dilimize tercüme etmekte ve alandaki gönüllü çalışmalarına da devam etmektedir. Şebnem Yüksel, Türk Psikologlar Derneği, Satir Global Network, Satir Pasifik Enstitüsü ve Çift & Aile Terapileri Derneği üyesidir.

2009–2012 yılları arasında Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nde Lisanslı Evlilik/Aile Terapisti Sibel Erenel tarafından verilen “Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Çift ve Aile Terapisi” eğitimini almıştır. Ardından, 2013 yılında Kanada Satir Pasifik Enstitüsü bünyesinde Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi (Seviye II) eğitimini tamamlamıştır. Şebnem Yüksel, Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI), Rorschach Kişilik Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, Ankara Gelişimsel Tarama Testi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası gibi psikometrik araçları uygulamaktadır. “Bilişsel-Davranışçı Terapi” ve “Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi” ilkeleri ve teknikleri ışığında psikoterapi uygulamalarını sürdürmektedir.

Şebnem Yüksel, Korto Psikoloji’de çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi yapmaktadır. Yetişkinlerle ağırlıklı olarak, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, öfke kontrol problemleri, travmanın olumsuz ruhsal etkileri gibi konularla çalışmakta olup, çiftlerle ise çiftler arasında anlaşmazlık ve iletişim sorunları, aile içinde çatışma ve iletişim sorunları gibi sorun alanlarıyla çalışmaktadır. Çocuklarla ve ergenlerle ise ağırlıklı olarak duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, öfke kontrol problemleri, davranış sorunları, boşanma/ebeveyn ölümü sonrası duygusal problemler, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, çocuk istismar ve ihmali gibi konularla çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları

 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 • Çift ve Evlilik Danışmanlığı
 • Çocuk ve Aile Danışmanlığı
 • Ergen ve Aile Danışmanlığı