klinik psikolog dilsad kologlugil bingol
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Lisans), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk ve Ergen Terapisi, Bireysel (Yetişkin) Terapi
  • Terapi Eğitimi: Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapisi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Erenköy)

Profesyonel Geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2005 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 2008 yılında tamamlamıştır. Bitirme tezini “Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu 12-24 ay bebek evinde çalışan bakıcı annelere yönelik eğitim ve süpervizyon destek grubunun bakıcı anneler ve bebekler üzerindeki etkilerinin araştırılması” üzerine yazmış, sonrasında tez danışmanı ile birlikte bu çalışmasını makaleye dönüştürmüş ve Infant Mental Health Journal’da (2017) yayınlanmıştır.

Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yetişkin kliniği ile Marmara Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında ise ÇAPA Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır.

Uzmanlığını aldıktan sonra özel bir merkezde erken çocukluk dönemi, okul çağı çocukları, ergenler ve aileleri ve yetişkinler ile çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte oyun terapisi ve çocuk ve ergende psikolojik değerlendirme üzerine çeşitli eğitim programları ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Londra Tavistock Kliniği’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği Bebek Gözlemi eğitim programını tamamlamıştır.

2011 yılında EFPP’ye (European Federation of Pyschoanalytic Psychotherapy / Psikanalitik Psikoterapi Avrupa Federasyonu) bağlı İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği çatısı altında çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapisi formasyon eğitimine başlamıştır; süpervizyon çalışmaları devam etmektedir.

2014 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalında süpervizör olarak görev almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapsamında “çocuk hakları” üzerine bir projenin araştırma kısmını yürütmüş ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda çalışan bakıcı annelere destek oluşturmak amacıyla kurulan Minik Adımlar Projesi’nde gönüllü olarak yer almıştır. Çeşitli kurumlarda anne-baba seminerleri vermiştir.

Halen çocuk, ergen ve yetişkinler ile psikanalitik yaklaşım üzerinden terapi çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuk ve ergenler ile davranışsal, duygusal ve akademik zorluklar üzerine, yetişkinler ile kaygı, stres, ilişki sorunları gibi yaşam olaylarını içeren duygusal zorluklar üzerine çalışmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik projektif ve bilişsel çeşitli değerlendirme testlerini uygulamaktadır. Ayrıca 66-78 ay arası çocukların ilköğretime hazır oluşluklarının değerlendirmesi alanında çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği üyesidir.

Çalıştığı Şube