klinik psikolog gaye turgay
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi (Lisans), Doğuş Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Terapi Eğitimi: Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Çift ve Aile Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Terapi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi ve Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Kadıköy)
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: İlişki Sorunları, İletişim Sorunları, Kıskançlık, Aldatma Sonrası Süreç, Ayrılık Süreci, Aile İlişkileri, Depresyon, Kaygı, Değersizlik Hissi, Bireyleşme/Ayrışma, Kayıp ve Yas Süreci, Travma Yaşantıları, Öfke Sorunu, Özgüven Sorunları, Kişilik/Kimlik Sorunları

Profesyonel Geçmişi

Gaye Turgay Taşdan, 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini burslu olarak, onur derecesiyle tamamlamıştır. 2008-2010 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına devam etmiş, “Anorexia Nervosa’nın Bilişsel Davranışçı Modelle Tedavisi” konulu bitirme projesiyle yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve klinik psikoloji uzmanlığını almıştır.

Uzmanlık eğitimi sürecinde; Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde (DUPEM) bir sene boyunca 322 saat süpervizyon alarak psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirmiş, Bilişsel Davranışçı (BDT) ve Bilişsel Varoluş Terapisi (BVT) temelli psikoterapi eğitimi almıştır.  Yüksek lisans eğitimi kapsamında Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Rorschach (Exner) ve Minnesota Mültifaz Kişilik Envanteri (MMPI) testlerinin uygulama ve yorumlama eğitimlerini almıştır.

Eğitimi boyunca, Marmara Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yetişkin kliniği ve Nöropsikiyatri İstanbul Hastaneleri yetişkin kliniklerinde staj yapmıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerine ek olarak; Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği işbirliğiyle düzenlenen, Kognitif Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim Programı‘nı tamamlamış, Dr. Neslihan Zapçı tarafindan verilen “Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif testlerle Değerlendirilmesi” adlı 2 yıllık eğitimi bitirmiş, Filial Terapi Atölye çalışmalarına katılmış ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almıştır.

2014-2017 yılları arasında Avrupa Aile Terapisi Eğitim Enstitüleri Birimine (EFTA –TIC) tam üye Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü bünyesinde, Kanada Satir Pasifik Enstitüsü (Satir Institute of the Pacific) ile ortak yürütülen 3 yıllık Virginia Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi Eğitimi’ni tamamlamıştır. Eğitim boyunca Kathlyne Maki-Banmen tarafından verilen “Çift ve Aile Terapisi” atölye çalışmalarına katılmış ve programın yürütücüsü, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti Sibel Erenel tarafından verilen 250 saatlik bireysel süpervizyon çalışmalarını tamamlamıştır.

Profesyonel yaşantısında İstanbul’da; 2007-2009 yılları arasında Bilfen Eğitim Kurumları’nda psikolog olarak çalışmış; daha sonra Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde yönetici psikologluk yapmış; özel kliniklerde ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmaları yapmış; çalışan destek hizmetleri sunan özel bir şirkette psikoterapi ve psikolojik müdehale çalışmalarında bulunmuş,  2012-2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde hazırlık öğrencisi ve öğretim üyelerine psikoterapi ve psiko-sosyal destek sağlamıştır.

Gaye Turgay Taşdan, Korto Psikoloji Bağdat Caddesi Şubesi’nde çalışmaktadır. Yaygın olarak çalıştığı konular; ilişki sorunları, iletişim sorunları, aldatma ve aldatma sonrası süreç, iletişim sorunları, aile sorunları ve çatışmalar, özgüven sorunları, bireyleşme/ayrışma, kaygı sorunları, öfke kontrolü, depresyon, travma, uyum sorunları, kayıp ve yas gibi konulardır.

Çalıştığı Şubeler