klinik psikolog gizem ates
  • Unvan: Klinik Psikolog Dr. (Phd)
  • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Lisans – Yüksek Lisans – Doktora)
  • Terapi Eğitimi: Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodinamik Yaklaşım, Sistemik Aile Terapisi
  • Çalışma Günleri: Cuma ve Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: 
    • Yetişkinlerle: İlişki/evlilik sorunları, kişilerarası sorunlar, sosyal fobi, özgüven eksikliği, yetersizlik ve değersizlik hisleri, çocukluk dönemi yaşantıları, etkili iletişim, öfke kontrolü, depresyon, kaygı, mutsuzluk, aldatma, vb.
    • Çiftlerle: Yeni evlilikler, ikinci evlilikler, iletişim çatışmaları, aldatma, boşanma, cinsel sorunlar, eşler arasında öfke kontrolü, kök aile ile ilgili sorunlar, çocuk yetiştirme ile ilgili sorunlar, vb.

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Dr. Gizem Ateş, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında ODTÜ Klinik Psikoloji Bütünleşik Doktora programını tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. Doktora tezinde evli bireylerin mutluluk düzeylerinin, sanal aldatma eğilimleri, evlilik doyumu ve cinsiyet rolleri ile ilişkilerini araştırmıştır.

ODTÜ’deki lisansüstü öğrenimi süresince ODTÜ Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Dört yıl boyunca devam ettiği bu görevinde pek çok ders asistanlığı ve araştırma asistanlığı yapmıştır. Eğitimi sırasında, “Hastalık Temsilleri, Doktorun Verdiği Bilginin Kalitesi ve Algılanan Sosyal Desteğin Lösemili Çocukların Bakımları ile İlgilenen Aile Bireyinin Depresyon Seviyesi Üzerindeki Etkisi” başlıklı bilimsel çalışmasıyla Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Genç Araştırmacılar İkincilik Ödülünü kazanmıştır. Bu çalışma, “Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

ODTÜ’deki yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodinamik Terapiler üzerine aldığı kapsamlı kuramsal eğitimlerin ardından, ODTÜ içerisinde bulunan Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde süpervizyon altında (öğretim üyelerinin yönlendirmesi ve değerlendirmesi) üç yıl süreyle psikoterapi yapmıştır. Çift terapisi alanında ise doktora eğitimi boyunca ve devamında ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi eğitimlerini almıştır.

Doktora öğrenimi sürecinde öğretim üyelerinin süpervizyonları altında yüksek lisans öğrencilerine süpervizyon vermiş, böylelikle psikoterapist yetiştirmek bağlamında da eğitim sürecinden geçmiştir.

2011 yılından bu yana aktif olarak psikoterapi ve danışmanlık hizmeti veren Klinik Psikolog Dr. Gizem Ateş, aynı zamanda çeşitli üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Korto Psikoloji – Nişantaşı Şubesi’nde 16 yaş üzeri yetişkinlerle bireysel terapi ve çift terapisi yapmaktadır. Çalışma alanları arasında ilişki problemleri, iletişim problemleri, evlilik, aldatma, depresyon, kaygı bozuklukları, olumsuz çocukluk yaşantıları, değersizlik veya yetersizlik hisleri, öfke problemi ve bireysel farkındalık yer almaktadır. Ayrıca, yüksek lisans öğrencileri ve alanda çalışan uzman klinik psikologlara psikoterapileri için süpervizyon vermektedir.

Çalıştığı Şube