Biz Kimiz?

Korto Psikoloji 2008 yılında kurulmuş olan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Korto Psikoloji, uzman psikolog ve psikolojik danışmanlardan oluşan profesyonel bir ekiple psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Korto Psikoloji ekibi, her biri kendi alanlarında uzman, etik ilkelere bağlı ve tecrübeli uzmanlardan oluşmaktadır. Korto Psikoloji ekibinde yer alan tüm uzmanlarımızın sahip oldukları kriterler şu şekildedir:

  • Türk Psikologlar Derneği’nin akredite ettiği üniversitelerde üniversite eğitimlerini tamamlamışlardır.
  • Yüksek lisans uzmanlık eğitimlerinin ardından klinik alanda doktora eğitimi ya da en az bir adet uzun soluklu terapi eğitimi almışlardır.
  • En az 2000 saat (yaklaşık 4-5 yıl) terapi tecrübesine sahip olduktan sonra Korto Psikoloji’de çalışmaya başlamışlardır.
  • Kendi bireysel terapi süreçlerini tamamlamış ya da terapi süreçlerine devam etmektedirler.

Ne Yaparız?

Korto Psikoloji, kişilerin kendi içlerinde yaşadıkları tıkanıklıkları çözebilmelerine, ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine ve yaşam kalitelerini artırabilmelerine yardımcı olmaya yönelik olarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlarımız sadece yetkin oldukları konularda, uzmanı oldukları yaklaşımlarla, bilimsel temele dayalı ve etik ilkelere bağlı olarak hizmet vermektedirler.

Korto Psikoloji bünyesindeki klinik psikologlar, psikolojik hastalık olarak değerlendirilmeyen ilişki problemleri (eş, arkadaş, ebeveynler), bir yakının kaybı, iş yaşamı, özel ve sosyal yaşamdaki stresli durumlar, uyum sorunları, çocukluk dönemindeki olumsuz yaşam olayları gibi yaşantısal konularda psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

Merkezimizdeki klinik psikologlar tanı koymaz ya da tedavi gerçekleştirmez. Psikolojik rahatsızlık olarak nitelendirilen durumlarda, psikolojik rahatsızlıklara yönelik olarak psikiyatristlerin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, danışanlara psikolojik destek hizmetlerini verirler. Psikolojik rahatsızlıklar klinik psikologlarımız tarfından psikiyatristlerle iş birliği içerisinde takip edilir. Psikiyatristlerin teşhisi ve yönlendirmesi dışında bir psikolojik rahatsızlık ile karşılaşılması durumunda danışanlar mutlaka psikiyatriste yönlendirilirler.

Etik İlke ve Sorumluluklarımız

  • Psikolojik danışmanlık süreci için gönüllülük esastır. Ancak kişinin bu desteği almak istemesi durumunda danışmanlık hizmeti verilebilir.
  • Psikolojik danışmanlık ilişkisinde danışanın gizliliği korunur. Danışmanlık sürecinde paylaşılan bilgilerin tümü uzman tarafından saklı tutulur ve danışanın izni olmaksızın kimseyle paylaşılmaz.
  • Danışanın kendisine ya da bir başkasına zarar verme durumu söz konusu olduğunda, önceden bilgilendirilmek kaydı ile gizlilik ilkesi bozulur ve gerekli kişiler duruma yönelik bilgilendirilirler.
  • Danışana ilişkin bilgiler danışana önceden bilgi vermek ve danışandan izin almak kaydıyla eğitim ya da araştırma kapsamında kullanılacaksa dahi danışanın kimliğine dair bilgiler gizli tutulur.
  • Danışmanlık sürecinde uzmanın mesleki sınırlılık, yetersizlik ya da kişisel bir engel sebebiyle danışana yardımcı olamayacağı bir durum fark edildiğinde süreç sonlandırılır ve danışan uygun desteği alabileceği bir uzmana ya da kuruma yönlendirilir.

* Korto Psikoloji’de verilen tüm hizmetler “Türk Psikologlar Derneği” tarafından belirlenmiş olan meslek tanımı, eğitim durumu, görev, yetki ve sorumluluk alanları açısından “Sağlık Meslek Yasası” kapsamına uygun olacak şekilde yapılandırılmış ve sınırlandırılmıştır. https://www.psikolog.org.tr/ozluk-haklari/Tanimlar-Komisyonu-Raporu-2011.pdf

* Korto Psikoloji’de hizmet veren klinik psikologlar, 1219 sayılı kanun ile düzenlenen “Klinik Psikolog” tanımına uygun olarak bu ünvanı kullanmaktadırlar. (Kanun 26 Nisan 2011 tarihinde, 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

* Korto Psikoloji’de hizmet veren klinik psikologlar, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”te belirtilen “Klinik Psikolog Görev Ve Sorumlulukları” dahilinde hizmet vermektedir. (Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihinde, 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf