Klinik Psikoloji Süpervizyonu Nedir?

Klinik psikoloji süpervizyonu, hem mesleğinin başlarında olan hem de alanda tecrübe edinmiş tüm psikoterapistlere yöneliktir. Psikoterapistlerin danışanlarıyla yürüttükleri süreçlerini düzenli olarak alanında uzman ve deneyimli olan bir süpervizör ile paylaştıkları resmi bir süreçtir. Genellikle mesleğinin başlarında olan bir terapist ile uzman bir süpervizörün bir araya geldiği süpervizyon süreci; psikoterapistin bir veya birden fazla danışanıyla yürütmekte olduğu psikoterapi çalışmaları üzerine detaylı olarak düşünmeyi, tartışmayı ve geri bildirim vermeyi içerir (Tracey, Bludworth ve Glidden-Tracey, 2012). Psikoterapi süpervizyonunda amaç süpervizyon alan psikoterapistin danışanlarıyla yürüttüğü süreçlerini daha sağlıklı ve doğru şekillerde sürdürmesini ve terapötik becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Böylelikle psikoterapist, mesleki becerilerinin pratik anlamda da bir süpervizyon altında takip edilmesiyle, çalışmalarını yürüttüğü danışanlarına daha etik ve doğru şekillerde fayda sağlayacaktır.

Süpervizör, güvenilir bir akıl hocası ve danışman sıfatlarıyla hareket ederek, süpervizyon almakta olan psikoterapiste uygulanan ekolün teorik perspektifi ışığında, terapi tekniklerinin pratiğine rehberlik etmektedir (Alanson, 1985). Süpervizör, empati gelişimi, terapötik sürecin belirsizliği ve bazı yoğun materyalleri taşıma kapasitesinin gelişimine katkı sağlayarak genç psikoterapistlere çalışma alanında destek vermektedir. Aynı zamanda süpervizör, mesleki deneyimlerini ve teorik bakış açısını süpervizyon desteği alan psikoterapistle paylaşarak etik ve pratik bir model işlevi görmektedir (Alanson, 1985).

Grup Süpervizyonu Nedir?

Süpervizyon süreci bireysel olarak alınabileceği gibi küçük gruplar (Maksimum 3-4 kişi) halinde de alınabilmektedir. Grup süpervizyonu, benzer mesleki alt yapı ve süreçlere sahip bir grup psikoterapistin bir süpervizör eşliğinde sırasıyla danışanlarıyla yürüttükleri süreçlerini grup üyeleri ve süpervizör ile paylaşmasını içermektedir.

Grup süpervizyonu, bireysel süpervizyon yoluyla elde edilemeyecek belirli faydalar sunmaktadır. Bu faydalar arasında akran geribildirimi, sosyal ağ oluşturma, aynı vaka için birden fazla dinleyiciye ve görüşe sahip olma, gözlemleyerek öğrenme, empati yeteneğinin gelişimi, olumlu ve üretken tartışmayı modelleme ve deneyimleme ve benzer mesleki süreçlerden geçen akranlar ile deneyim paylaşma gibi faydaları içermektedir (Valentino, LeBlanc ve Sellers, 2016).

Kaynakça

Alonso, A. (1985). The quiet profession: Supervisors of psychotherapy. Macmillan Publishers

Tracey, T. J., Bludworth, J., & Glidden-Tracey, C. E. (2012). Are there parallel processes in psychotherapy supervision? An empirical examination. Psychotherapy49(3), 330.

Valentino, A. L., LeBlanc, L. A., & Sellers, T. P. (2016). The benefits of group supervision and a recommended structure for implementation. Behavior Analysis in Practice9(4), 320- 328.

Ücretsiz Süpervizyon Grubu

Mesleki sorumluluk projelerimiz kapsamında ücretsiz olarak düzenlediğimiz klinik psikoloji süpervizyon gruplarımız hakkında detaylı bilgi almak ve başvurmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.