Korto Psikoloji bünyesinde yürütülecek olan ücretsiz klinik psikoloji grup süpervizyonları haftada bir saat olacak şekilde Korto Psikoloji (Erenköy ve Ataşehir şubelerinde) yüz yüze gerçekleşecektir. 4 kişilik gruplar halinde yürütülecek olan grup süpervizyonlarına her hafta saatinde ve düzenli katılım beklenmektedir.

Grup üyelerinden her biri dört haftada bir olacak şekilde kendi vakasını istenilen formata uygun bir şekilde sunacak ve kalan haftalarda da grup üyelerinin getirmiş olduğu vakaları dinleme ve tartışma fırsatı bulacaktır.

Ücretsiz süpervizyon grubu nedir?

Ücretsiz süpervizyon grubu, alanda becerilerini geliştirmeye istekli meslektaşlarımızın, 4 kişilik gruplar halinde haftada bir saat olacak şekilde toplanarak, yürütmekte oldukları süreçlerini alanında uzman bir süpervizör ve grup üyeleriyle paylaşma fırsatı bulacakları bir süreçtir.

Neden ücretsiz süpervizyon grubu sunuyorsunuz?

Korto Psikoloji ekibi olarak mesleki sorumluluk projelerimiz kapsamında sınırlı sayıda meslektaşımız için ücretsiz olarak süpervizyon vermekteyiz. Klinik Psikoloji alanı içerisinde tüm meslektaşlarımızın eşit ve adil olarak süpervizyon alma hakları olduğuna inanıyoruz. Süpervizyon maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü mesleki sorunluluk projelerimiz kapsamında her yıl ücretsiz olarak süpervizyon grupları açmaktayız.

Kimler başvurabilir?

Ücretsiz klinik psikoloji süpervizyon grubuna, lisans eğitimini psikoloji programlarında tamamlamış ve klinik psikoloji yüksek lisans bölümünden en fazla 2 sene önce mezun olmuş veya klinik psikoloji yüksek lisans eğitiminin teorik ve uygulamalı kısımlarını tamamlamış olup tez döneminde olan olan yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. Başvuran adayların düzenli takip ediyor olduğu en az 2 danışanı olması gerekmektedir.

Devam zorunluluğu bulunuyor mu?

Uzmanlarımız tarafından yürütülecek olan ücretsiz süpervizyon grubumuza düzenli katılım zorunludur. Üyelerin herhangi bir şekilde grup dinamiğini bozmaması, sorumlu oldukları haftalarda vakalarını istenilen formata uygun bir şekilde sunmaları önemlidir. Katılımcıların 2 kere katılmama hakkı bulunmaktadır, 2 den fazla katılım göstermeyen katılımcı gruptan çıkarılacak ve yedek katılımcılardan bir kişi ile grup süpervizyonu sürecine devam edilecektir.

Online katılmak mümkün mü?

Grup süpervizyonlarımız, süpervizörlerimizin belirttiği gün, saat ve şubemizde yüz yüze olarak gerçekleşecektir. Online katılım raporlu haller dışında kabul edilmeyecektir. 

Kimler hangi yönelim ile süpervizyon verecekler

Ekibimizden Klinik Psikolog Dr. Gizem Uzun ve Klinik Psikolog Dr. Eyşan Türker psikodinamik yönelim ile süpervizyon verecektir.

Süpervizyon süreci nasıl yapılandırılacak?

Süpervizyon görüşmeleri 60 dakika sürecektir. Her hafta 1 katılımcı 1 adet vakayı süpervizyona istenilen formatta getirmekle yükümlü olacaktır. Süpervizyona getirilecek olan vakanın nasıl sunulacağı ve süpervizörün beklentileri süpervizör ve seçilen grup üyelerince yapılacak olan online tanışma toplantısında ele alınacaktır. Online yapılacak olan tanışma toplantısı sonrasında belirtilmiş olan gün, saat ve şubemizde 16 haftalık grup süpervizyonu süreci yine online toplantıda belirlenmiş olan ilk vaka sunacak katılımcının o hafta vakasını sunması ile başlayacaktır.

Süpervizyon grubu 1 süpervizör, 4 vaka getiren katılımcı ve 1 asistan olmak üzere toplam 6 kişiden oluşacaktır. Grup asistanları katılımcıların katılım takibini yapacaktır.

Hangi gün ve saatlerde ne kadar süre boyunca devam edecek?

Klinik Psikolog Dr. Gizem Uzun tarafından verilecek olan psikodinamik yönelimli süpervizyon grubu her Cumartesi saat 18:00’da Korto Psikoloji Erenköy şubesinde yürütülecektir.

Klinik Psikolog Dr. Eyşan Türker tarafından verilecek olan psikodinamik yönelimli süpervizyon grubu ise her hafta Perşembe günü saat 18:15’de Korto Psikoloji Ataşehir şubesinde yürütülecektir.

Grup süpervizyonları 16 hafta süresince devam edecektir. Süpervizör gerekli bulduğu takdirde 16 hafta sonrasında da süreç devam edebilecektir.

Süpervizyon sürecini tamamlayan katılımcılara herhangi bir belge verilecek mi?

Süpervizyon sürecini tamamlayan ve 2 haftadan fazla devamsızlığı olmayan tüm katılımcılara katılım saatini belirten ve süpervizör tarafından imzalanmış olan katılım belgesi verilecektir.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

  • Özgeçmiş
  • Diploma ya da öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
  • Başvuru formu (linki aşağıda bulabilirsiniz)
  • Eğer aktif olarak çalışıyorsanız işyerinizden süpervizyon saatlerinde izinli olacağınızı gösterir belge
SüpervizörTerapi YönelimiŞubeBaşlangıç TarihiGün ve Saat
Klinik Psikolog Dr. Eyşan TürkerPsikodinamik YaklaşımAtaşehir3.11.2022Her Perşembe 18:15
Klinik Psikolog Dr. Gizem UzunPsikodinamik YaklaşımErenköy5.11.2022Her Cumartesi 18:00