klinik psikolog ayşe aydınoğlu
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi (Lisans) – Bahçeşehir Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen, Yetişkin ve Aile
  • Terapi Eğitimi: Deneyimsel Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, EMDR,Theraplay Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çalışma Günleri: Perşembe, Cuma, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Ataşehir
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Travma Yaşantıları, Kaygı ve Korkular, Öfke, Özgüven Eksikliği, Çekingenlik, Sosyal Kaygı, Aile İçi İletişim, Kayıp ve Yas, Kardeşe Hazırlık, Kardeş Kıskançlığı, Okul, Dikkat ve Öğrenme Problemleri, Sınav Kaygısı, Uyum Sorunları, Davranış Problemleri (kurallara karşı gelme, yalan söyleme, saldırganlık, çalma), Somatik Belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı, kusma korkusu vb.), Tuvalet problemleri (bezden ayrılma süreci/enürezis (alt ıslatma)/enkoprezis (alt kirletme)/tuvalet tutma/tuvalet reddi), Yeme Problemleri, Tırnak Yeme, Tikler, Takıntılar, Erken Dönem Ebeveyn-Çocuk İlişkisi, Bağlanma Sorunları, Ergenlik Dönemi Yaşantıları, Arkadaşlık Sorunları, Gelişim Takibi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Hiperaktivite ve Dürtüsellik, Okul Reddi ve Ayrılık Kaygısı (Yetişkinlerle: Sunum Fobisi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Atak, Fobiler, Sosyal Kaygı)

Klinik Psikolog Ayşe Aydınoğlu 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Okuldışı Aktiviteler ile Gençlerin Özgüven, Bağ Kurma, Akademlik Başarı ve Sosyal Kaygıları Arasındaki İlişki ve bu İlişkide Mizah Algısının aracı Rolü” başlıklı tez çalışması ile onur derecesi ile tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında, Davranış Bilimleri Enstitüsü Mesleğe Hazırlık Staj Programını tamamlamıştır, Balıklı Rum Hastanesi ve Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde gönüllü stajlarını tamamlamıştır.  Yüksek lisans eğitiminde, Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde Tuba Akyüz tarafından verilen süpervizyonlar eşliğinde yetişkinler ve gençlerle çalışmıştır.

Mezuniyetinden itibaren çeşitli kurumlarda Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Bariyatrik cerrahi sonrası psikolojik süreç hakkında kitap üzerine çalışmalar yapmış, proje bazlı çalışmıştır. WISC Zeka Testi için Testör olarak çalışmıştır. Aydınoğlu, Korto Psikoloji Ataşehir şubesinde çocuk, genç, genç-yetişkin ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. Düzey, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey eğitimlerini almıştır.  Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Terapi eğitimine katılmıştır. Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini almıştır. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen Rorschach, CAT ve TAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini almıştır. Saara Salo tarafından verilen Theraplay, Aile MEM ve Grup Theraplay eğitimlerini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve WISC-IV eğitimlerini tamamlamıştır. Funda Akkapulu tarafından verilen Projektif Çocuk Çizimleri Testi Eğitimi’ ni tamamlamıştır. Pınar Fidancı tarafından verilen Çocuk EMDR Terapisti’nin Triatlonu Webinar’ını tamamlamıştır. Doğan Şahin tarafından verilen Psikodinamik Psikoterapi I Eğitimine katılmıştır. Dr. Hülya Bingöl tarafından verilen Attentioner Dikkat Geliştirme Eğitimi’ne katılmıştır.

ÇOÇA ve ÇOKMED tarafından düzenlenen Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Geliştirme Projesi’ne bir dönem boyunca devam etmiş, bunun yanı sıra Minik Kalpler Projesi’ne gönüllü katılım sağlamıştır. Proje boyu Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda gönüllü çalışmalara katılmıştır.

Çocuklar ve gençlerde, bağlanma, anne-bebek ilişkisi, duygusal ve sosyal alanlardaki zorluklar, kaygı bozuklukları, uyum ve davranış sorunları, sınav kaygısı, korkular, akran zorbalığı, travma, akademik zorluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, performans geliştirme çalışmaları, tuvalet eğitimi ve gelişimsel konuların takibi üzerine çalışmaktadır. Yetişkinlerde ise anksiyete bozuklukları, kaygı, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk ve fobiler üzerine çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve Theraplay Derneği üyesidir.