klinik psikolog aysegul celap
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Hacettepe Üniversitesi (Lisans), Dokuz Eylül Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin, Çift-Aile
  • Terapi Eğitimi: Şema Terapi, BDT
  • Çalışma Günleri: Salı, Perşembe & Cuma
  • Bulunduğu Şube: Erenköy, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kişilik bozuklukları, Kaygı bozuklukları, Umutsuzluk, Karamsarlık hisleri, Psikosomatik semptomlar, Yeme bozuklukları, İlişki problemleri, Aile ve çiftlerde ayrılma – boşanma sorunları, Tek ebeveynli aile sorunları, Yeniden evlilik sorunları, Aldatma

Klinik Psikolog Ayşegül Celap Yıldırım 2016 Yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde staj yapmış ve ‘Anneler ve Yetişkin Kızları’ isimli TÜBİTAK Projesinde çalışmıştır. Uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı‘nda ‘Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Kişilerin Psikolojik Sıkıntı ve Travma Sonrası Gelişim Düzeyleri ve İlişkili Değişkenlerin Bilişsel Adaptasyon Kuramı Açısından İncelenmesi’ araştırması ile tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimi sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Servisi’nde 3.5 ay staj yapmış ve yine aynı dönemde İzmir’de Gaziemir Belediyesi’ne bağlı Gaziemir Kadın Danışma Merkezi’nde 6 ay gönüllü olarak danışan takibi yapmıştır. Uzmanlığı sonrasında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde yetişkin ve çiftlerle çalışmıştır.

Uzmanlık eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) odaklıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi MEDİKO biriminde 1.5 yıl üniversite öğrencileriyle Bilişsel Davranışçı Terapi ve süpervizyonuyla danışan görmüştür. BDT eğitiminin yanı sıra Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi teorik eğitimini ve 2 yıl kadar süren standart düzey şema terapi süpervizyon sürecini tamamlamıştır. 2019-2020 yıllarında Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Çift Terapisi 1.,  2. düzey teorik eğitim ve 3. düzey süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. Aile ve çift danışanları ile İlişki Pusulası Modeli ile çalışmaktadır.

Klinik Psikolog Ayşegül Celap Yıldırım, Korto Psikoloji Erenköy şubesinde ve online olarak yetişkinlerle ve çiftlerle çalışmaktadır.