klinik psikolog Aysegul Ugurlu
 • Unvan: Klinik Psikolog
 • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans), Bahçeşehir Üniversitesi (Yüksek Lisans)
 • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen ve Bireysel (Yetişkin)
 • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: EMDR Terapisi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Theraplay, Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Çalışma Günleri: Cuma
 • Bulunduğu Şube: Erenköy, Online
 • Çalışma Alanlarından Bazıları:
  • Yetişkinlerle: Yakın İlişki Sorunları, Öfke, Yetersizlik/Değersizlik Hisleri, Suçluluk ve Utanç Duyguları, Geçmişten Gelen Tamamlanmamış Meseleler, Özdeğer/Özgüven Problemi, Karar Vermede Güçlük, Kaygılar ve Korkular, Mutsuzluk/Umutsuzluk, Kayıp ve Yas Süreci, Duyguları İfade Etmede Zorluk, Cinsel Kimlik ve Yönelim, Ayrılık/Boşanma, Aldatma/Aldatılma, İş Ortamında Yaşanan Zorluklar, Stres
   Çocuk ve Ergenlerle : Travma Yaşantıları, Kaygı ve Korkular, Öfke, Özgüven Eksikliği, Çekingenlik, Sosyal Kaygı, Aile İçi İletişim, Boşanma, Kayıp ve Yas, Kardeşe Hazırlık, Kardeş Kıskançlığı, Okul, Dikkat ve Öğrenme Problemleri, Sınav Kaygısı, Uyum Sorunları, Davranış Problemleri (kurallara karşı gelme, yalan söyleme, saldırganlık, çalma), Somatik Belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı vb.), Tuvalet problemleri (bezden ayrılma süreci/enürezis (alt ıslatma)/enkoprezis (alt kirletme)/tuvalet tutma/tuvalet reddi), Yeme Problemleri, Tırnak Yeme, Tikler, Takıntılar, Erken Dönem Ebeveyn-Çocuk İlişkisi, Bağlanma Sorunları, Ergenlik Dönemi Yaşantıları, Arkadaşlık Sorunları, Gelişim Takibi

Klinik Psikolog Begüm Ayşegül Uğurlu, 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Yetişkinlikte Bağlanma ve Kaygı Semptomlarının Nörobiyolojik Mekanizması: Bilişsel Yanlılıkların ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesi alarak tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi boyunca, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Lisans eğitimi sırasında, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gönüllü ve zorunlu stajlarını tamamlamıştır.  Yüksek lisans eğitiminde, Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde  Dr. Mia Medina ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman tarafından verilen süpervizyonlar eşliğinde yetişkinler ve gençlerle çalışmıştır.

2014-2019 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Klinik Psikolog olarak görev almıştır. 2020 yılında MEF Üniversitesi’nde “Psychological Trauma” dersi vermiştir. Uğurlu, Korto Psikoloji Bağdat Caddesi (Erenköy) şubesinde yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. ve II. Düzey, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey eğitimlerini almıştır. Brief London iş birliği ile verilen Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Koçluk eğitimine katılmıştır. Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi ve Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini almıştır. Reyhana-Meer Seedat tarafından verilen Danışan Merkezli Oyun Terapisi, Gelişimsel Temas Terapisi, Filial Terapi, Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Dışavurumcu Oyun Terapisi (Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi ve Sanat Terapisi) eğitimlerini almıştır. SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi’ne katılmıştır. Dr. Neslihan Zapçı tarafından verilen Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini almıştır. Saara Salo tarafından verilen I. ve II. Düzey Theraplay ve Aile MEM eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenler için Şema Terapisi eğitimini Dr. Christof Loose’dan almıştır. Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen “EMDR ve Hikaye Tekniği Eğitimi” ve “Çocuklarla EMDR ve Oyun terapisi” eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden DENVER II Gelişimsel Tarama Testi ve WISC-IV eğitimlerini tamamlamıştır. Moxo Dikkat Ölçme Testi eğitimini almıştır. Dr. Cihat Çelik tarafından Özgül Öğrenme Güçlüğünde Klinik Değerlendirme eğitimi, Prof. Dr. Cevriye Ergül’den Erken Okuryazarlık Testi ve Akademi Disleksi tarafından verilen PREP eğitimini almıştır. 2021-2022 döneminde Ferhat Jak İçöz tarafından verilen Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi ve Funda Akkapulu tarafından verilen Çocuk Çizimleri Testi Eğitimi’ne başlayacaktır.

Çocukların akran zorbalığı ile baş etme becerilerini desteklemeye yönelik Uzman Klinik Psikolog Açelya Şahin Fırat ile birlikte ZORBASAVAR oyununu geliştirmiştir. Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Görüşme Kitabı’nda Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi isimli kitap bölümü yayınlanmıştır. Çocuklarla Online Terapi kitabında Prof. Ümran Korkmazlar ile birlikte Çocuklarla Online EMDR isimli kitap bölümünü yazmıştır.

Çocuklar ve gençlerde, bağlanma, anne-bebek ilişkisi, duygusal ve sosyal alanlardaki zorluklar, kaygı bozuklukları, uyum ve davranış sorunları, sınav kaygısı, korkular, akran zorbalığı, travma, akademik zorluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, performans geliştirme çalışmaları , gelişimsel özel eğitim, boşanma danışmanlığı, tuvalet eğitimi ve uyku gibi gelişimsel konuların takibi üzerine çalışmaktadır. Yetişkinlerde ise, travma, anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif kompülsif bozukluklar, fobiler ve ilişkisel problemlerle çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Türkiye Derneği, Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı, Theraplay Oyun ve Aile Terapileri Derneği üyesidir.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şube