klinik psikolog aysenur coskun toker buyuk
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Lisans), Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans), Koç Üniversitesi (Doktora-devam)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen, Genç Yetişkin
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi, Oyun Terapisi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Çarşamba & Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı, Online
  • Çocuklar ile Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı ve Korkular (ayrılık kaygısı, sosyal kaygı vb.), Depresyon, Öfke Kontrolü, Duygu Düzenleme, Dürtü Kontrolü, Davranış Problemleri (kurallara karşı gelme, saldırganlık vb.), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Kardeş Kıskançlığı, Somatik Belirtiler, Tuvalet Problemleri (tuvalet eğitimi, tuvalet tutma vb.), Tikler, Takıntılar, Yeme Problemleri, Uyku Problemleri, Travmatik Deneyimler, Sosyal Beceri Kazanımı, Aile içi Pozitif Disiplin ve Sınırlar, Ebeveyn-Çocuk İlişkisi ve Bağlanma Sorunları
  • Ergenler ve Genç Yetişkinlerle Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı ve Korkular (sınav kaygısı, sosyal kaygı vb.), Depresyon, Ergenlik Dönemi Zorlukları (bireyselleşme ve ayrışma sorunları, yetişkinliğe geçiş, beden değişimleri vb.), Kişilerarası İlişki Sorunları (aile içi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler), Özgüven Problemleri, Yetersizlik Hisleri, Duygu İfade Etme ve Düzenlemede Zorlanma, Öfke Kontrolü, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları

Klinik Psikolog Ayşenur Coşkun Toker, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü bitirmiştir. Ardından 2018 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını (Çocuk-Ergen alt dalı) tamamlamıştır. Halen Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora eğitimine ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık eğitimi süresince YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık & Yankı Yazgan Özel Güzel Günler Polikliniği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi gibi çeşitli merkez ve hastanelerde staj yaparak klinik deneyim kazanmıştır. 2 yıl boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon eşliğinde psikodinamik yönelimli oyun ve/veya konuşma terapisi uygulamış, bilişsel ve duygusal alanda psikolojik değerlendirmelerde bulunmuştur.

2017-2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma ve öğretim asistanı olarak çalışmıştır. Öncelikli olarak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndaki Çocuk-Ergen Psikolojik Değerlendirme derslerinin pratik saatlerini yürütmüştür. Psikoterapi süreçlerine dair çeşitli ölçüm araçlarının kodlama eğitimlerini alarak çocuklarla yapılan terapi seanslarını ve çocukların terapi öncesi özelliklerini değerlendiren kodlamalar yapmıştır. Akademik çalışmalarında farklı belirtilerle terapiye başvuran çocukların zihinselleştirme becerilerindeki eksikliklerin hangi davranış problemleri ile ilişkili olduğuna ve terapideki zihinselleştirme odaklı müdahalelerin sonuçları nasıl yordadığına odaklanmıştır ve bu konuda ulusal-uluslararası bildiri ve yayınları bulunmaktadır.

Psikodinamik çocuk psikoterapisi alanında teori, uygulama ve araştırmayı bir araya getiren “Psikodinamik Çocuk Terapisi Eşliğinde Bir Oyun Dünyasına Yolculuk” kitabının Dr. Sibel Halfon ve Dr. Elif Göçek ile birlikte yazarlarından biridir.

Ayşenur Coşkun Toker, Prof. Dr. Doğan Şahin’den üç yıl süren Psikodinamik Psikoterapi ve Kişilik Bozuklukları eğitimini almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde Neslihan Zabcı’dan iki yıl süren Çocukların Ruhsal Dünyasının Projektif Tekniklerle Değerlendirilmesi (Rorschach, CAT, TAT), Funda Akkapulu’dan bir yıl süren Çizim Testleri eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcı sertifikası almıştır. Doç. Dr. Nur Serap Özer tarafından verilen “Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimini ve Nilüfer Devecigil tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey Eğitimi”ni tamamlamıştır.

Terapi pratiğinde psikodinamik yaklaşım başta olmak üzere, zihinselleştirme temelli müdahaleler, ve gerektiğinde bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanmaktadır. Çocuklara yönelik oyun terapisi, ebeveynlerle psikolojik danışmanlık, ergen ve genç yetişkin bireylerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.