Uzman psikolog begüm engür
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Bilgi Üniversitesi (Lisans), King’s College London (Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk ve Ergen, Ebeveyn Danışmanlığı
  • Terapi Eğitimi: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Filial Terapi, EMDR, Theraplay, BDT (Çocuk-Ergen), Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), Davranış bozuklukları, Anksiyete bozuklukları, Anne-Baba eğitimi ve danışmanlığı, Aile içi iletişim, Travma yaşantıları, Kaygı ve korkular, Öfke, Özgüven eksikliği, Çekingenlik, Sosyal kaygı, Boşanma, Kayıp ve yas, Kardeşe hazırlık, Kardeş kıskançlığı, Okul, dikkat ve öğrenme problemleri, Sınav kaygısı, Uyum sorunları, Somatik belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı vb.), Tuvalet problemleri (bezden ayrılma süreci/enürezis (alt ıslatma)/enkoprezis (alt kirletme)/tuvalet tutma/tuvalet reddi), Yeme problemleri, Tırnak yeme, Tikler, Takıntılar, Erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi, Bağlanma sorunları, Ergenlik dönemi yaşantıları, Arkadaşlık sorunları, Yaygın gelişimsel gerilik, Gelişim takibi

Profesyonel Geçmişi

Begüm Engür, 2014 yılında Bilgi Universitesi Psikoloji Lisans programını, IBDP bursu ile yüksek onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitiminin ikinci yılında, University of California Berkeley’de bir dönem psikoloji lisans derecesinde dersler alıp, bilimsel çalışma ve araştırmalara katıldı. 2016 yılında, King’s College London’da Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Lisans eğitimi esnasında, TUBITAK Twin Study araştırma projesinde görev aldı. 2010-2014 yılları arasında, çeşitli çocuk, ergen ve aile danışmanlık merkezlerinde ve ruh sağlığı kliniklerinde staj yaptı. 2015 yılında Yale, Johns Hopkins, Edinburgh Üniversiteleri’nden online eğitimler aldı.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında, K-SADS Diagnostic Assessment Tool for Children & Adolescents uygulayıcı eğitimini tamamladı. Terapi ekolü olarak Çocuk ve Ergenler için BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) eğitimi aldı. Klinik stajını NHS (National Health Service)’e bağlı Conduct, Adoption & Fostering Team’de asistan psikolog olarak tamamlayarak; davranış bozuklukları, duygu-durum bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, bağlanma bozuklukları alanlarında uzman doktorlar süpervizyonunda çocuk-ergen danışanlar gördü.

2016 yılından beri çeşitli seminer, konferans, kongrelerde konuşmacı ve moderatör olarak görev aldı. İngiltere’de yayımlanan Olay Gazetesi’nde Çocuk Ergen Klinik Psikoloji ve Ruh Sağlığı alanında köşe yazarlığı yaptı. 2017 yılında çalışmaya başladığı kurumda yetkinlik kazandığı ABA Terapisi’ne (Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaygın Gelişimsel Gerilik alanlarında Uygulamalı Davranış Terapisi) ek olarak, Queen’s University Belfast-RBT (Registered Behaviour Technician) Online Sertifikasyon eğitimini tamamladı. 2018 Mayıs ayına kadar Londra’da Otizm Spektrum Bozukluğu, Hiperaktivite & Dikkat Eksikliği, Öğrenme Güçlüğü, Yaygın Gelişimsel Gerilik alanlarında çocuk-genç danışanlar ile çalıştı. 2018 Ağustos ayından itibaren ise Günışığı Çocuk, Aile Danışmanlık Merkezi’nde Çocuk-Ergen Klinik Psikolog olarak çalıştı.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. Düzey, Doç. Dr. Nevin Dölek tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Nilüfer Devecigil & Byron Norton tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi I. ve II. Düzey eğitimini almıştır. Reyhana Seedat tarafından verilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Gelişimsel Temas Terapisi, Filial Terapi, Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Dışavurumcu Oyun Terapisi (Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi ve Sanat Terapileri) eğitimlerini almıştır. I. ve II. Düzey Theraplay ve Aile MEM eğitimlerini tamamlamıştır. 

Hali hazırda, farklı uluslararası bilimsel dergilerin (American Journal of Psychiatry & Neuroscience, Journal of Child and Adolescent Psychiatry etc.) editöryal kurul üyeliğini yapmakta; bağlantılı olarak çeşitli uluslarası bilimsel dergilerde, Olay Gazetesinde ve Çocuklu Dünya gibi internet sitelerinde makaleleri bulunmaktadır.

Begüm Engür, Korto Psikoloji Nişantaşı şubesinde çocuk ve ergenlerle, yaygın olarak; Çocuk Merkezli / Deneyimsel Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Filial Terapi, BDT, EMDR, Theraplay, Kısa Süreli Çözüm Odaklı ekolleriyle yüzyüze ve online çalışmakta, çocuk ve ergenlere yönelik testler uygulamaktadır.

Çalıştığı Şube