klinik psikolog cansu dikmen
  • Unvan:Klinik Psikolog
  • Eğitim: Bilkent Üniversitesi (Lisans), Okan Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Yaklaşımı: Bilişsel ve Davranışçı Terapiler
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Göztepe), Nişantaşı, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Travmatik deneyimler, Kayıp ve yas, Depresyon, Panik atak deneyimine dair güçlükler ve panik bozukluk, Göç ve adaptasyon süreci, Duygu ifadesi ve düzenlemeye dair güçlükler, Stres, Tükenmişlik, İş yaşamına dair zorlanmalar, İlişkisel sorunlar, Obsesif kompulsif bozukluk, Psikosomatik yakınmalar

Klinik Psikolog Cansu Dikmen 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı sene başladığı Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı psikososyal müdahaleleri odağına alan travma alt modülünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca, sistemik terapi yaklaşımının destekleyici yönelim olarak entegre edildiği bir bakış açısıyla bilişsel ve davranışçı terapiler öğrenimi görmüştür.

Soma maden faciasını takiben, 2014-2015 yıllarında pek çok sivil toplum/meslek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu dayanışma ağı aracılılığıyla kurulan Soma Psikososyal Destek Merkezi’nde merkez sorumlusu ve psikolog olarak saha çalışmalarında görev almıştır. Psikososyal destek ve klinik uygulama alanındaki çalışmalarını ayrımcılık ve kötü muameleye maruz bırakılan birey ve gruplara yönelik faaliyet yürüten farklı yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları bünyelerinde yönetim ve psikolog pozisyonlarında sürdürmüş, dönemsel olarak çalışan destek ve eşduyum yorgunluğu üzerine yürütülen bazı programlara destek sağlamıştır. 2016-2018 yılları arasında MAYA Vakfı’nda psikolog ve proje koordinatörü olarak, 2018-2021 yılları arasında ise Sınır Tanımayan Doktorlar’da psikolog olarak çalışmıştır.

Cansu Dikmen 2013 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı’nı tamamlamıştır. 2015 Yılında Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi, 2016 yılında Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi, 2018 yılında Elizabeth Wieling’den Öyküsel Terapi ve 2021 yılında Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimlerini almıştır. Halen Steven C. Hayes tarafından verilen Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimine devam etmektedir.

Klinik çalışma alanında, bireyin güçlük çektiği gündemlerin sürdürücü ortak faktörlerine odaklanan tanılar üstü (transdiagnostik) yaklaşımı benimsemiştir. Psikolojik esneklik ve adaptasyon, duygu ifade ve düzenleme çalışmaları, süreç odaklı davranış terapileri ve sistemler yaklaşımı klinik yönelimini etkileyen başlıca ilgi alanları arasındadır.

Cansu Dikmen Korto Psikoloji Nişantaşı ve Göztepe (Bağdat Caddesi) şubelerinde ve online olarak yetişkinlerle çalışmaktadır.