klinik psikolog ceylin surek
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Koç Üniversitesi (Lisans) – University of East London (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Göztepe)Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Duygudurum bozuklukları (depresyon vb.), Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, takıntılar, vb.) , Benlik değeri ve özgüven problemleri, Duyguları ifade etme ve düzenlemeye dair zorluklar, Değersizlik ve yetersizlik hisleri, Kişilerarası ilişkiler (aile içi ilişkiler, akranlar, romantik ilişkiler), Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, vb.), Bağımlılık Problemleri, İletişim sorunları, Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler, İş hayatında stresle başa çıkma.

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Ceylin Sürek, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Lisans eğitimi sırasında Hollanda’da, Maastricht Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sinirbilim Fakültesi’nde Erasmus programına devam etmiştir. Yüksek lisansını İngiltere’de, University of East London’da Klinik ve Toplum Psikolojisi bölümünde tamamlamıştır. Tezini ‘’Bilişsel Kognitif Testlerde Türk Kültürünün Farklılığı ‘’ üzerine yapmıştır. Klinik yüksek lisansını tamamlamasını takiben, Londra’da siyahi, azınlık, etnik ve mülteci kadınların güçlenmeleri için faaliyet gösteren bir hayır kurumunda gönüllü olarak çalışmıştır. Burada, uzman danışmanlık, kadına yönelik şiddeti önleme, fiziksel ve ruhsal sağlık desteği, ebeveynlik desteği, farkındalık yaratma, kapasite geliştirme konularında kendini geliştirmiştir.

University of Roehampton’da  ‘’Sanat Psikoterapisi’’ ve London Art Therapy Centre’da aldığı ‘’Öfkeyle Kontrolde Sanat Psikoterapisi’’ eğitimleriyle kendini sanat terapisi alanında geliştirmiştir. Türkiye’ye döndüğünde, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Doç. Dr. Nurhan Eren tarafından verilen  2 senelik  ‘’Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri’’ kursunu tamamlayarak, bu alanda gelişimine devam etmiştir. Aynı zamanda, Dr. Avi Goren-Bar’dan ‘’Travmada Dışavurumcu Sanat Terapisi’’ eğitimi almıştır.

Prof. Dr. Mehmet Sungur ve Prof. Dr. A. Hakan Türkçapar tarafından verilen iki ayrı ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimlerini tamamlamıştır. Prof. Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen ‘Uluslararası Şema Terapi’ ve Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’den ‘Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi’ eğitimlerini de tamamlamıştır. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler tarafından verilen ‘’Kişilik Bozuklukları Sertifikası ‘’ vardır.

Klinik stajlarını Balıklı Rum Hastanesi ve Moodist Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir. Bu stajlarda, bağımlılarla, duygudurum bozuklukları ve kişilik bozukluklarından mustarip kişilerle çalışma fırsatı olmuştur. Koç Üniversitesi’nin, Alzheimer hastalarının bakım verenleri için yapılan bir araştırma projesinde asistan psikolog olarak çalışmıştır.

2019 – 2021 yılları arasında Okan Üniversitesi Hastanesi’nde yetişkin psikoloğu olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 2017 Eylül ayından beri Dr. Öğr. Üyesi Kuntay Arcan tarafından yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonuna devam etmektedir. Rorschach Testi ve Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri yorumlayıcısıdır.

Klinik Psikolog Ceylin Sürek Korto Psikoloji Bağdat Caddesi (Göztepe) şubesinde yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalıştığı Şube