klinik psikolog cigdem vaizoglu
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: İstanbul Üniversitesi (Lisans), Okan Üniversitesi (Yüksek Lisans), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (Doktora – Devam Ediyor)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin), Çift
  • Terapi Eğitimi: Psikanalitik Yönelimli Terapi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi ve Çarşamba
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Göztepe)
  • Çalışma Alanları: İlişkilenmeye dair zorluklar (sosyal ilişkiler, aile ilişkileri, romantik ilişkiler, iş ilişkileri), kişiler arası çatışmalar, sınır koyma ve yakınlaşmaya dair zorluklar, bireysel çatışmalar, güvensizlik ve yetersizlik hisleri, kayıp ve yas yaşantıları, ayrılık ve boşanma süreçleri, evlilik, taşınma, göç gibi yaşam olayları, adaptasyon ve ait hissetmeye dair süreçler, duyguları ifade etme ve düzenlemeye dair zorluklar, kaygı ve öfke problemleri.

 

 

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Çiğdem Vaizoğlu Şengünler 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, uzmanlık eğitimini ise Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na devam etmekte olup, tez sürecindedir.

2009-2013 seneleri arasında çocuk ve aile mahkemelerinde suça sürüklenen çocuklar ve boşanma sürecindeki çift ve ailelerle çalışmış, 2014 yılında UNICEF ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak projesi kapsamında, ilgili kurumlarda uygulanmak üzere bir psikososyal destek ve rehabilitasyon programının geliştirilmesi sürecinde yer almıştır. 2015-2018 yılları arasında Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü kadrosunda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında, çeşitli kurumlarda yetişkinlerle bireysel psikolojik danışmanlık seansları yürütmüştür.

Yüksek lisans ve doktora eğitiminde Analitik Yönelimli Terapi eğitimi ve süpervizyonları almıştır. Ayrıca doktora eğitimi sırasında ODTÜ AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi’nde hem terapist hem de süpervizör olarak yer almış, yüksek lisans öğrencilerinin uygulamalarını süpervize etmiştir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden, iç gerçekliğe ait dinamiklerin anlaşılmasında yararlanmak üzere, Rorschach Testi, TAT ve Peri Masalları Testi eğitimlerini tamamlamıştır. Bireysel dinamiklerin yanı sıra çift dinamiklerini anlamak ve çalışmak amacıyla Dr. Murat Dokur tarafından verilen 500 saatlik Çift Terapisi eğitimine katılmıştır.