klniik psikolog dilek demiray (1)
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Koç Üniversitesi (Lisans), Koç Üniversitesi (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin (Bireysel)
  • Terapi Eğitimi ve Yaklaşımı: Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sorun Çözme Terapisi
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Depresyon, kaygı bozuklukları (yaygın kaygı, sosyal kaygı, panik bozukluk, fobiler vb.), obsesif-kompülsif bozukluk ve takıntılı düşünceler, bağımlılıklar (alkol, madde, kumar/bahis), travmatik yaşantılar (çocukluk çağı travmaları, cinsel istismar, şiddet, kazalar, doğal afetler vb.), uyum sorunları (mezuniyet, taşınma, evlilik, ayrılık/boşanma, çocuk sahibi olma vb.), kayıp ve yas, duyguları anlama ve düzenlemede güçlükler (öfke yönetimi, stresle başa çıkma, gelecek kaygısı vb.), hedef belirleme ve karar vermede güçlükler, yetersizlik ve değersizlik hisleri, romantik ilişki/evlilik ve yakın ilişki sorunları (ilişkilerde tekrarlayan örüntüler, etkili iletişim, kendini ve ihtiyaçlarını ifade etme, sınır koyma, bağlanma ve ayrışma, çatışma ve sorun çözme vb.), iş yaşamına/akademik yaşama dair sorunlar (erteleme, zaman yönetimi, tükenmişlik, mobbing vb.)

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Dilek Demiray, Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme çift anadal programında başarı bursu ve onur derecesi alarak tamamlamıştır. Lisans eğitiminin bir dönemini değişim programıyla gittiği IE University’de (İspanya) okumuştur. Mezuniyetinin ardından kurumsal firmalarda insan kaynakları uzmanı ve topluluk yöneticisi olarak tecrübe kazanmıştır. Sonrasında başarı bursuyla kabul edildiği Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yüksek onur derecesiyle bitirerek uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans tezinde öz-şefkat ile tanılar-üstü risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.

Lisans dönemi klinik stajlarını Bakırköy Ruh & Sinir Hastalıkları Hastanesi, Etiler Terapi Merkezi, Person Center (Çek Cumhuriyeti) ve Zen Brain Lab Neurofeedback Kliniği (Endonezya) bünyesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans dönemi klinik stajlarını ise Erenköy Ruh & Sinir Hastalıkları Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık & Psikoterapi Merkezi ve Willingness Aile Kliniği (Malta) bünyesinde süpervizyon eşliğinde danışan görerek tamamlamıştır. Yüksek lisansının tez yazım aşamasında Metta Psikoterapi’de psikolog olarak görev almış ve süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi hizmeti vermiştir. Mezuniyetinin ardından Özel Moodist Hastanesi’nin yataklı bağımlılık servisi ve erişkin polikliniğinde klinik psikolog olarak görev alarak bireysel terapi, grup terapisi, psikolojik değerlendirme ve psikoeğitim çalışmaları yürütmüştür.

Klinik çalışmalarına ek olarak pek çok akademik ve gönüllü projede yer almıştır. Koç Üniversitesi, Dublin City University (İrlanda) ve Research Maze (İngiltere) bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmalarda araştırma asistanlığı ve koordinatörlüğü yaparak bulgularını uluslararası hakemli dergilerde yayınlamış ve konferanslarda sunmuştur. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim asistanlığı yapmış ve bir lisans seviyesi laboratuvar dersi vermiştir. European Federation of Psychology Students’ Associations adlı uluslararası psikoloji öğrencileri topluluğuna yürütme kurulu üyesi olarak seçilerek Avrupa çapında ruh sağlığı temalı ödüllü projeler yürütmüştür. World Human Relief Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’nin Kastamonu ve Hatay’da düzenlediği travma odaklı psikososyal destek çalışmalarında saha gönüllüsü olarak yer almıştır.

Prof. Dr. Mehmet Eskin’den Sorun Çözme Terapisi eğitimi ve süpervizyonu, Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve Dr. Bahar Köse’den Uluslararası Şema Terapi eğitimi almıştır. Ek olarak Travma Çalışmaları Derneği tarafından verilen Travmada Müdahale Yöntemleri (Temel & İleri Düzey) eğitimini tamamlamıştır.

Klinik Psikolog Dilek Demiray Korto Psikoloji bünyesinde koordinatör ve psikoterapist olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.