klinik psikolog dr. eysan turker buyuk
  • Unvan: Klinik Psikolog Dr.
  • Eğitim: Bilgi Üniversitesi (Lisans), Işık Üniversitesi (Yüksek Lisans), Doğuş Üniversitesi (Doktora)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı & Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı, AtaşehirOnline
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Depresyon, anksiyete ve anksiyete bozuklukları, OKB, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, yas, travma, kişilerarası ilişkiler ve yaşamsal değişimler, benliğe dair sorunlar

Klinik Psikolog Dr. Semra Eyşan Türker, 2015 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının yetişkin altdalında 2017 yılında “Sınır Kişilik Bozukluğu ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişkide Dürtüselliğin Rolü” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde doktora eğitimini olumsuz yeme tutumları üzerine yaptığı tez çalışması ile 2021 yılında tamamlamıştır.

Dr. Eyşan Türker, klinik stajlarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, Surp Pırgiç Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır.

2017-2019 yılları arasında Şişli Meslek Yüksekokulu ve İzlem Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev almıştır. 2018-2019 yılları arasında Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü psikolog olarak çalışmıştır. Mart 2020’den itibaren Kadın Kanserleri Derneği bünyesinde hasta ve hasta yakınları ile gönüllü olarak çalışmaya devam etmektedir. 2020 yılında Acıbadem Taksim Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Eyşan Türker, Aralık 2021 tarihine kadar Acıbadem Hastanesi bünyesinde yer alan Zekeriyaköy Tıp Merkezi ve Göktürk Tıp Merkezi’nde de klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Proje bazlı çalışmalarda danışmanlık yapan Eyşan Türker, çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmaların çalışanlarına yönelik psikolojik test ve envanter uygulamaları ile bireysel görüşmeler yapmıştır. “Stres ve Mindfulness”, “Kaygı ve Kaygı Bozuklukları” ve “Depresyonla Başa Çıkmak” üzerine kurumsal eğitim ve seminerler gerçekleştirmiştir.

Eyşan Türker, İstanbul Aydın Üniversitesi sertifika programında “Cinsellik ve Kaygı Bozuklukları” eğitimini, Şişli Meslek Yüksekokulu’nda ise “Psikolojiye Giriş”, “Çocuk Gelişimi”, “Sağlık Psikolojisi” ve “Kişilik Kuramları” derslerini vermiştir.

Lisans eğitiminden itibaren ulusal ve uluslararası kapsamda pek çok eğitim ve süpervizyona katılan Eyşan Türker; Uzm. Psk. Suzan Uğur Girginer, Prof. Dr. Fatih Köksal, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Balkır, Yrd. Doç. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Dr. Aziz Arıcı, ve Dr. Hivren Özkol ile süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır. Uzm. Psk. Suzan Uğur Girginer ve Psk. Dr. Gizem Cesur’dan psikodinamik yönelimli süpervizyon almaya devam etmektedir. Aldığı eğitimlerin başlıcaları; Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. Emel Stroup), Somatik Deneyimleme – Giriş Eğitimi (Somatik Deneyimleme Derneği), Rorshach ve TAT Testleri Eğitimi (Prof.Dr. Tevfika İkiz), Kişilik Bozuklukları ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (Prof.Dr. Doğan Şahin) eğitimlerini tamamlamış olup; Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (Suzan Uğur Girginer), Varoluşçu Analiz Eğitimi (Varoluşçuluk Akademisi), Kişilik Bozuklukları Tanı ve Tedavisi (Otto Kernberg), Sanat Terapisi (Şeyma Çavuşoğlu) eğitimlerine ise devam etmektedir.

Klinik Psk. Dr. Eyşan Türker Korto Psikoloji Nişantaşı ve Göztepe şubelerinde yetişkinlerle çalışmaktadır.