klinik psikolog dr ozden bademci
  • Unvan: Klinik Psikolog (PhD)
  • Eğitim: Ege Üniversitesi (Lisans), East London Üniversitesi, Tavistock Kliniği –İngiltere (Yüksek Lisans), Kent Üniversitesi – İngiltere (Doktora)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi/Yaklaşımı: Psikanalitik Yönelimli Sistemik Yaklaşım
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Kadıköy)
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Çocukluk dönemi yaşantıları, Gelişimsel travma, panik atak, yas süreci, kaygı, ilişkiler, uygulamalı psikanalitik düşüncenin klinik-dışı ortamlarda uygulanması

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Dr. Özden Bademci, 1996 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından 1998- 2002 yılları arasında psikoloji alanında dünyadaki sayılı klinikler arasında yer alan, Londra’daki Tavistock Klinik’te, University of East London işbirliği ile verilen ve 4 yıllık kapsamlı yüksek lisans programı olan ‘‘Psikanalitik Gözlemsel ÇalışmalarProgramı‘nı (Psychoanalytic Observational Studies) tamamlayarak Klinik Psikolog unvanına sahip olmuştur. Aynı Klinikte 2 yıl boyunca grup terapilerine devam etmiştir.  2010 yılında İngiltere Kent Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Doktora tezinde, korunmaya muhtaç (risk altındaki) bireylere verilen hizmeti, hizmeti verenlerin bakış açılarından ele almıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak görev almıştır. 2018 yılında uygulamalı psikoloji (klinik psikoloji) alanında doçent olmuştur. Maltepe Üniversitesi’nde Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (SOYAÇ) kurmuştur ve halen merkezin müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Klinik Psikolog Dr. Özden Bademci, akademik yaşantısı boyunca birçok ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü ve ‘Bebeklerde ve Çocuklarda Yeme ve Uyku Bozuklukları’ isimli bir kitap yayınlamıştır. Korunmaya muhtaç (risk altındaki) çocuklar/gençler, aileleri ve onlarla çalışan personelin psikosyosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile projeler geliştirmiştir. Geliştirdiği projelerin sonuçları saygın bilimsel dergilerde yayın haline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarına üyelikleri vardır. 2017 yılında, Birleşik Krallık’ta eğitim veren üniversitelerden mezun olan ve toplumsal değişime olumlu yönde katkı sağlayan ve insanların hayatını iyileştirme konusunda katkılarda bulunan profesyonellere verilen Education UK Alumni 2017 Toplumsal Etki Ödülü’nü almıştır.

Klinik Psikolog Dr. Özden Bademci’nin uzmanlık alanı, erken çocukluk yaşantılarının kişilik ve davranış gelişimi üzerine etkileridir. Korto Psikoloji’de yetişkinlerle psikanalitik yönelimli sistemik yaklaşım ile bireysel terapi seansları gerçekleştirmektedir. Çalışma alanları arasında ağırlıklı olarak çocukluk dönemi yaşantıları, gelişimsel travma, panik atak, yas süreci, kaygı ve ilişkiler gibi konular bulunmaktadır. Dr. Özden Bademci hem Türkçe hem de İngilizce terapi yapmaktadır. Aynı zamanda, dezavantajlı (risk altındaki) gruplarla çalışan profesyonellere ve öğretmenlere psikodinamik yaklaşım ile grup süpervizyonu vermektedir.

Çalıştığı Şube