klinik psikolog dr sevda sari demir
  • Unvan: Klinik Psikolog Dr. (PhD)
  • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Lisans), Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans), Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Doktora)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin) Terapi
  • Terapi Eğitimi/Yaklaşımı: Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR
  • Çalışma Günleri: Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kişilik problemleri, uzun süreli ilişki sorunları, kaygı ve suçluluk duyguları, depresyon, fobiler, çocukluk travmaları, bipolar bozukluk

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir 1999 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni ve 2004 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı yıl ODTÜ Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi yan dal programından mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 2007 yılında tamamlamış; kaygı, endişe ile ilgili inançlar ve belirsizliğe tahammülsüzlük konulu tez çalışmasını yapmıştır. Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Yurt İçi Doktora Bursunu kazanarak 2009 yılında ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır. Doktora programından ‘Kadınlarda utanç ve suçluluk duygusunun fenomenolojik analizi ve şema terapi teknikleri ile öz-şefkat odaklı grup uygulaması’ başlıklı doktora tezini yazarak 2014 yılında mezun olmuştur.

Şema Terapi eğitim ve süpervizyonunu 2013-2014 yıllarında tamamlayan Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir, Uluslararası Şema Terapi Örgütü (ISST) tarafından sertifikalı şema terapistidir. Vakıf üniversitelerinin Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve doktora programlarında Şema Terapi kuram ve uygulama, klinik ilk görüşme değerlendirme ve süpervizyon dersleri vermektedir. Sevda Sarı Demir ODTU klinik psikoloji yüksek lisans programında ders vermiştir. Psikoterapi uygulamalarında şema terapi yaklaşımı ile kişilik problemleri, uzun süreli ilişki sorunları, kadınlarda kaygı ve suçluluk duyguları, anksiyete, depresyon, çocukluk dönemi travmaları ve bipolar bozukluk temel çalıştığı konulardır.

Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir Stratejik Aile Terapisi eğitimi ve süpervizyonu, Travma eğitimi, EMDR (1. ve 2. Seviye) eğitimleri ve süpervizyonları ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimi ve süpervizyonunu, TPD tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimini, CETAD tarafından verilen Cinsellik ve Cinsel Tedaviler (1. ve 2. Seviye) eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Yetişkin Psikiyatri Bölümleri’nde ve Çapa Tıp Fakültesi Psikiyari Bölümü’nde stajlarını tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi esnasında, 2005-2007 yılları arasında bilirkişi olarak Ankara Çocuk Mahkemesi’nde koruma altına alınan ve hükümlü çocuklarla ve Sarıyer Aile Mahkemesi’nde çalışmıştır. 2007-2009 yıllarında Sarıyer ve Beşiktaş Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmış, yetişkinlerle psikoterapi uygulamalarında bulunmuştur. Ayrıca kadınlarla grup terapisi çalışmaları da yapmıştır. 2010-2011 yıllarında doktora programı kapsamında ODTÜ Klinik Psikoloji Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezinde psikoterapi uygulamalarına devam etmiş ve süpervizyon almıştır. 2014-2017 yılları arasında Yorum Psikoterapi Merkezi’nde psikoterapist olarak çalışmıştır.

Korto Psikolojik Danışmanlık Merkezinde psikoterapi uygulamalarına ve süpervizyon vermeye devam eden Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir, aynı zamanda psikoterapi araştırmaları konusunda da çalışmalarını yürütmektedir.


Akademik Yayınlar:

Sari,S. & Gençöz,F. (yayında). Women’s Experiences of Group Intervention with Schema Therapy Techniques: A Qualitative Process Analysis. Counselling and Psychotherapy Research.

Sari,S. (2019). Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 1-17.

Sari S. , & Gençöz F. (2015). Shame Experiences Underlying Depression of Adult Turkish Women. Qualitative Health Research, vol.1, pp.01-12, 2015

Sari S. , & Dağ İ. (2009) Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, pp.261-270.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şube