klinik psikolog elif deniz kuru
  • Unvan:Klinik Psikolog
  • Eğitim:Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Lisans), Bahçeşehir Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi, Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi
  • Çalışma Günleri:
  • Bulunduğu Şube: Göztepe, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: İlişkisel problemler (arkadaslar, aile ve romantik ilişkiler), depresyon, özgüven sorunları, yetersizlik ve değersizlik hisleri, suçluluk ve utanç duyguları, duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk, kaygı sorunları (fobiler, gelecek kaygısı, performans kaygısı), travmatik yaşantılar, istismar, duygudurum bozuklukları ve duygulanımla ilişkili sorunlar (mutsuzluk, isteksizlik, değersizlik hisleri, suçluluk, utanç, öfke, ani ve sık değişen duygudurum, duyguları düzenleme ve ifade etmede güçlükler vb.), kaygı bozuklukları.

Profesyonel Geçmişi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden şeref öğrencisi olarak mezun olan Elif Deniz Kuru, lisans eğitimi sırasında özel bir danışmanlık merkezinde stajını tamamlamış; çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle çalışıp gözlem yapma imkanı bulmuştur. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’nda tamamlamış, yüksek lisans eğitimi sırasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde staj yapmıştır. Stajı süresince yatılı ve ayakta takip edilen hastalarla bireysel ve grup çalışmaları yürütüp test uygulamaları ve raporlamalar yapmanın yanı sıra, psikodinamik yönelimli seanslarına devam edip süpervizyon almıştır.

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu ile Eş Terapisi Çalışma Grupları eğitimini tamamlayan Elif Deniz Kuru, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü bünyesinde de Kanada Satir Pasifik Enstitüsü eğitim direktörü Kathlyne Maki-Banmen’den Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Bireylerle ve Ailelerle Çalışma, Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Çiftlerle Çalışma ve Aile İçi Şiddeti Anlamak eğitimlerini almıştır. Aynı kurum bünyesinde verilen Satir Dönüşümsel Aile Terapisi eğitiminin iki sene süren teorik kısmını ve bir sene süren süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

Korto Psikoloji Göztepe şubesinde Yetişkin bireyler, çiftler ve aileler ile çalışmaktadır. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.