klinik psikolog emre aksoy
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Ergen, Yetişkin
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi, EMDR
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Cuma, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Göztepe)
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Duygu Düzenleme Zorlukları, Depresyon, Özgüven Problemleri, Motivasyonsuzluk, Değersizlik Hisleri, Ergenlik Dönemi Zorlukları, Kaygı ve Korkular, Travma Sonrası Stres, Varoluşsal Kriz, Sınav Kaygısı, Öfke Problemleri, Takıntılar, Mükemmeliyetçilik, Ekran ve Oyun Bağımlılığı, Okul Problemleri (Uyum güçlüğü, akran zorbalığı, isteksizlik vb.), İlişkisel zorluklar

Profesyonel Geçmişi


Uzman Psikolog Emre Aksoy 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji lisans ve Felsefe yan dal programlarını bitirmiş, 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarında araştırma görevlisi olarak çalışmış, uzmanlığını psikodinamik çocuk terapisi sürecinde kullanılan teknikler üzerine yazdığı tez ile tamamlamıştır. 2019-2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Koordinatör olarak görev almıştır.

Emre Aksoy 2022 yılında EMDR 1. Ve 2. Düzey Eğitimlerini tamamlamıştır. Funda Akkapulu Aydın tarafından verilen “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi” eğitimi ile beraber MOXO Dikkat Testi uygulama eğitimini tamamlamıştır. Aksoy, Anna Freud Centre tarafından verilen Ebeveyn Gelişim Görüşmesi ve Yansıtıcı İşlev eğitimini 2018 yılında tamamlamıştır.

Güncel olarak ergen ve yetişkin danışanlar için; bireysel terapi ve ebeveyn danışmanlığı hizmetleri vermekte, çalışmalarını öncelikli olarak psikodinamik terapi ve EMDR ekolleri olmak üzere bütüncül yöntemle sürdürmektedir.