klinik psikolog esra albeyoglu (1)
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Bilkent Üniversitesi (Lisans), Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin
  • Terapi Eğitimi: Şema Terapi, BDT
  • Çalışma Günleri: Salı, Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Ataşehir, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı bozuklukları, Depresyon, Umutsuzluk, Karamsarlık hisleri, Kişilerarası ilişkilerde ve iletişimde problemler, psikosomatik sorunlar, kişilik bozuklukları, motivasyon eksikliği

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Zeynep Esra Albeyoğlu 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde staj yapmıştır. Uzmanlık eğitimini 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır. Uzmanlık tezinde “Okuma Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların Fonolojik Farkındalık ve İşitsel-Görsel Çalışma Belleği Başarımları Açısından Karşılaştırılması” konulu araştırmayı tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikosomatik servis katında staj yapmıştır. Yüksek lisans eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Oyun Terapisi Eğitimi ve WISC-IV eğitimleri ve süpervizyonlarını almıştır. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimini Dr. Nevin Dölek’ten almıştır. 2018-2019 yıllarında Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi Teorik Eğitimi’ni tamamlamıştır. Standart Düzey Şema Terapi süpervizyon sürecine başlayacaktır.

Zeynep Esra Albeyoğlu, Korto Psikoloji Ataşehir şubesinde ve online olarak genç yetişkinlerle çalışmaktadır.