klinik psikolog gaye turgay
 • Unvan: Klinik Psikolog
 • Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi (Lisans), Doğuş Üniversitesi (Yüksek Lisans)
 • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin) Terapi, Çift ve Evlilik Terapisi
 • Terapi Eğitimi/Yaklaşımı: Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Çift ve Aile Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Terapi
 • Çalışma Günleri: Pazartesi ve Perşembe
 • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Kadıköy)
 • Çalışma Alanlarından Bazıları:
  • Yetişkinlerle; İletişim Sorunları, Aile İlişkileri, Depresyon, Kaygı, Değersizlik Hissi, Bireyleşme/Ayrışma, Kayıp ve Yas Süreci, Travma Yaşantıları, Öfke Sorunu, Özgüven Sorunları, Kişilik/Kimlik Sorunları
  • Çiftlerle ve Ailelerleİlişki Sorunları, İletişim Sorunları, Boşanma, Kıskançlık, Aldatma Sonrası Süreç, Ayrılık Süreci, Aile İlişkileri

Profesyonel Geçmişi

Gaye Turgay Taşdan, 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini burslu olarak, onur derecesiyle tamamlamıştır. Sonrasında 2010 yılında Doğuş Üniveritesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Anorexia Nervosa’nın Bilişsel Davranışçı Modelle Tedavisi” konulu bitirme teziyle tamamlamış ve klinik psikoloji uzmanlığını almıştır.

Uzmanlık eğitimi sürecinde; Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde (DUPEM) bir sene boyunca 322 saat süpervizyon alarak psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirmiş, Bilişsel Davranışçı (BDT) ve Bilişsel Varoluş Terapisi (BVT) temelli psikoterapi eğitimi almıştır. Ayrıca Marmara Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Nöropsikiyatri Hastaneleri’nde staj yapmıştır.

Mesleki yaşantısında; Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği işbirliğiyle düzenlenen, Kognitif Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim programını tamamlamış, Dr. Neslihan Zapçı tarafindan verilen “Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif testlerle Değerlendirilmesi” adlı 2 yıllık eğitimi bitirmiş, Filial Terapi Atölye çalışmalarına katılmış ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almıştır.

Son olarak Virginia Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nün “Dönüşümsel Sistematik Aile Terapisi” adlı 3 yıllık eğitimi tamamlamış ve Uzman Çift ve Aile Terapisti ünvanını almıştır. Eğitim boyunca Kathlyne Maki-Banmen tarafından verilen “Çift ve Aile Terapisi” atölye çalışmalarına katılmış ve programın yürütücüsü, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti Sibel Erenel tarafından verilen süpervizyon çalışmalarına katılmıştır. Terapilerde ağırlıklı olarak “Sistemik Aile Terapisi” yaklaşımını kullanmaktadır.

​Profesyonel yaşantısında İstanbul’da; Bilfen gibi eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık yapmış;  belediyede ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmış; çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmaları yapmış; çalışan destek hizmetleri sunan özel bir şirkette psikoterapi ve psikolojik müdehale çalışmalarında bulunmuş,  Sabancı Üniversitesi’nde 5 yıl boyunca hazırlık öğrencisi ve öğretim üyelerine psikoterapi, psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek sağlamıştır.

Gaye Turgay Taşdan, Korto Psikoloji Nişantaşı Şubesi’nde yetişkin ve çiftlere psikoterapi desteği sağlamaktadır. Bireysel terapilerin içerisinde yaygın olarak çalıştığı konular; ilişki sorunları, aile sorunları ve çatışmalar, özgüven sorunları, bireyleşme/ayrışma, kaygı sorunları, öfke kontrolü, depresyon, travma, uyum sorunları, kayıp ve yas gibi konulardır. Çift terapilerinde ise; boşanma süreci, boşanmanın çocuklu aileler üzerindeki etkileri, aldatma ve aldatma sonrası süreç, iletişim sorunları, kök aile çatışmaları, kıskançlık ve ilişki sorunları gibi konularda çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şubeler