klinik psikolog goncagul karabulut
  • Unvan:Klinik Psikolog
  • Eğitim:Hacettepe Üniversitesi (Lisans), Şehir Üniversitesi (Yüksek Lisans), Işık Üniversitesi (Doktora – devam ediyor.)
  • Uzmanlık Alanı:Yetişkin
  • Terapi Eğitimi:Şema Terapi, Psikodinamik Terapi
  • Çalışma Günleri:Çarşamba, Perşembe, Cuma
  • Bulunduğu Şube:Nişantaşı, Erenköy, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları:Duyguları anlama, ifade etme ve düzenlemede yaşanan güçlükler; Zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkma ve uyum sağlamada yaşanan sorunlar; Gelişimsel, geçmiş ve güncel travmatik yaşantılar; Kayıp, ayrılık, yas yaşantıları; Kişilerarası ilişki sorunları

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Goncagül Karabulut, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans öğrenimini Şehir Üniversitesi‘nde “Riskli alkol kullanımı ve bağımlılık belirtilerinin içme nedenleri ve narsisistik kişilik özellikleri açısından incelenmesi” konusunda yazmış olduğu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Şu an doktora öğrenimine Işık Üniversitesi Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji programında devam etmekte olup aynı zamanda Klinik Psikoloji bölümünde araştırma asistanı olarak görev almaktadır.

Lisans eğitimini takiben çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikoeğitim çalışmaları, koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmetleri ve bireysel ve grup psikoterapi alanlarında faaliyette bulunmuştur. Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kamu kuruluşlarında psikolojik danışmanlık faaliyetleri sürdürmüştür. Eş zamanlı olarak şiddet mağduru kadınlar ve göçmenler gibi dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalar üretmiş ve görev almıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Şema Terapi ve Diyalektik Davranış Terapisi alanlarında eğitim almış ve mezuniyetinin ardından da Şema Terapi yönelimli süpervizyon desteği alarak klinik çalışmalarını sürdürmüştür. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama eğitim sürecini tamamlamış ve psikodramatist olmaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından verilen Destekleyici Psikoterapi eğitimine katılmıştır. Klinik çalışmalarını çeşitli psikoterapi ekollerinde deneyimli uzmanlardan aldığı süpervizyonlar eşliğinde sürdürmektedir. An itibariyle çalışmalarını yetişkinlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi odaklı olarak devam ettirmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve İstanbul Psikodrama Derneği (İPD) üyesidir.