klinik psikolog gozde aybeniz buyuk
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Bahçeşehir Üniversitesi (Lisans), Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen, Genç Yetişkin
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi, Oyun Terapisi
  • Çalışma Günleri: Çarşamba, Cuma & Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı
  • Çocuklar ile Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı ve Korkular (ayrılık kaygısı, sosyal kaygı vb.), Depresyon, Öfke Kontrolü, Duygu Düzenleme, Davranış Problemleri (kurallara karşı gelme, saldırganlık vb.), Okul, Dikkat ve Öğrenme Problemleri, Kardeş Kıskançlığı, Somatik Belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı vs.), Tuvalet Problemleri (tuvalet eğitimi, tuvalet tutma, enürezis, enkoprezis), Tikler, Takıntılar, Yeme Problemleri, Uyku Problemleri, Boşanmai, Travmatik Deneyimler, Pozitif Disiplin ve Sınırlar, Ebeveyn-Çocuk İlişkisi ve Bağlanma Sorunları
  • Ergenler ve Genç Yetişkinlerle Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı ve Korkular, Depresyon, İlişkisel zorluklar, Özgüven Problemleri, Ergenlik Dönemi Zorlukları (bireyselleşme ve ayrışma sorunları, yetişkinliğe geçiş, beden değişimleri vb.), Duygu İfade Etme ve Düzenlemede Zorlanma, Öfke Kontrolü, Obsesif Kompulsif Bozukluk

Klinik Psikolog Gözde Aybeniz, 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. Ardından 2016 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans programını (Çocuk-Ergen alt dalı) tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince çeşitli merkez ve hastanelerde staj yaparak deneyim kazanmıştır. Yüksek lisans sürecinde çocuklarda travma üzerine bir projede asistanlık yapmış ve bir sanat terapisi grubunda gönüllü olarak çalışmıştır. 2 yıl boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon eşliğinde psikodinamik yönelimli oyun ve/veya konuşma terapisi uygulamış, bilişsel ve duygusal alanda psikolojik değerlendirmelerde bulunmuştur.

Gözde Aybeniz, Klinik Psikolog Hakan Kızıltan’dan Dinamik Psikoterapide İleri Düzey eğitimini, Dr. Neslihan Zabcı’dan Çocukların Ruhsal Dünyasının Projektif Tekniklerle Değerlendirilmesi (Rorschach, CAT, TAT) eğitimini almıştır. 2017 yılından bu yana psikanalitik /psikodinamik yönelimli psikoterapi süpervizyonu (bireysel/grup) almayı sürdürmektedir.

Terapi pratiğinde psikodinamik yaklaşımı kullanmaktadır. Çocuklara yönelik oyun terapisi, ebeveynlerle psikolojik danışmanlık, ergen ve genç yetişkin bireylerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.

Çalıştığı Şube