klinik psikolog ilkem coskun buyuk
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: FMV Işık Üniversitesi (Lisans), FMV Işık Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin (Bireysel)
  • Terapi Eğitimi ve Yaklaşımı: Bütünleşik Yaklaşım, EMDR Terapisi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çalışma Günleri: Çarşamba
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Erenköy), Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Travmatik Deneyimler; Çocukluk Travmaları, Güncel Travmalar, İlişkisel Problemler, Öfke, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Psikosomatik Hastalıklar (Migren, Fibromiyalji), Korkular, Fobiler, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Ayrılık, Ölüm ve Yas Süreçleri, Bağlanma Sorunları, Stres

Klinik Psikolog İlkem Coşkun, tam burslu okuduğu FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında LÖSEV’de gönüllü eğitmen olarak çalışmış; Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde gönüllü stajlar yapmıştır. Aynı dönemde FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü kapsamında yürütülen araştırmalarda araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Ardından FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Psikopatolojinin, Kumar Oynama Davranışı ve Alkol-Madde Kötüye Kullanımı ile İlişkisi” başlıklı tez çalışması ile yüksek onur derecesi alarak tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi esnasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajını yapmıştır.

Yetişkinler ile çalışan İlkem Coşkun, farklı terapi yaklaşımlarından eğitim ve süpervizyonları tamamlamıştır. Bu eğitim ve süpervizyonlar doğrultusunda Bütünleşik Psikoterapi yaklaşımını temel alır. Bilişsel Davranışçı Terapi, İlişkisel Terapi, EMDR Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi uyguladığı modeller arasındadır. EMDR I. ve II. Düzey Eğitim ve Süpervizyonlarını tamamlayan İlkem Coşkun, EMDR Avrupa Akredite Terapisti’dir. 2021-2022 döneminde iki yıl sürecek olan ve Ferhat Jak İçöz tarafından verilen Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ne başlamıştır.

2013-2019 yılları arasında DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin Bölümü’nde psikoterapist olarak çalışmış ve enstitü bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde ve bilimsel çalışmalarda da görev almıştır. 2019-2021 yılları arasında Personalife Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmiştir.

2020-2021 Eğitim döneminde mezun olduğu FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Psikolojik Travma” ve “Bağlanma Psikolojisi” derslerini vermiştir. 2021 güz eğitim dönemi itibari ile MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Psychological Trauma” dersini vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve EMDR Türkiye Derneği üyesi olan İlkem Coşkun, EMDR Türkiye İnsani Yardım Programları (EMDR HAP) bünyesinde ülkemizde yaşanan toplu travmalarda gönüllü terapist olarak görev almaya devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şube