klinik psikolog irmak erbaydar (1)
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Lisans) – University of Groningen (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin
  • Terapi Eğitimi: Psikodinamik Terapi, Sanat Psikoterapisi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı & Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kişilerarası (aile, partner, arkadaş, profesyonel ilişkiler) tekrarlanan zorluklar, kaygı ve korkular, değersizlik, yetersizlik, suçluluk, utanç hisleri, kendini ifade etmede güçlük, zorlu yaşam olayları, kişilik bozuklukları

Profesyonel Geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Hollanda’da, University of Groningen Klinik Psikoloji bölümünde “Negatif Duygudurum ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Semptomları Arasındaki İlişki” üzerine yazdığı tezi ile tamamladı.

Dr. Emel Stroup’un Kognitif Terapide Klinik Görüşme, Depresyon, Anksiyete ve OKB Tedavisinde Uygulanması eğitimlerine, Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun ISST Onaylı Şema Terapi Eğitimi‘ne ve süpervizyonlarına katıldı. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı ile Sanat Psikoterapileri Derneği’nin düzenlediği ve psikodinamik yönelimli, 2 yıllık Ruhsal Bozuklukluklarda Sanat Psikoterapileri eğitiminden geçti. Bu esnada İstanbul Tıp Fakültesi’nin Sosyal Psikiyatri servisinde araştırma asistanlığı yaptı. Servise başvuran farklı tanılara sahip hastaların öznel yakınmalarının nitel analizi üzerine bildiri yayınladı. Serviste hastalarla değerlendirme görüşmeleri ve takiplerini üstlenirken, beden odaklı sanatla terapi atölyelerinde yürütücü terapist olarak çalıştı.

Gönüllü olarak Covid-19 döneminde tükenmişlik belirtileri gösteren insani yardım derneği çalışanlarına yönelik online Sanat Terapi Destek Atölyeleri düzenledi. Dr. Nurhan Eren tarafından yürütülen ve kişilik bozukluklarında psikodinamik yaklaşımla çalışılan grup terapi seanslarına uzun süreli gözlemci olarak katılma fırsatı buldu, kendisinin grup ve bireysel süpervizyonunu aldı. Psk. Hakan Kızıltan’dan Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik ve Teknik eğitimini ve Dinamik Psikoterapide İleri Düzey Teknik Beceriler eğitimlerini,  Psk. Senem Şahlar’dan bireysel süpervizyonunu aldı.