klinik psikolog ozlem ozel furtun (1)
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (Lisans), Bahçeşehir Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Yakın ilişki sorunları (aile içi ilişkiler, akranlar, romantik ilişkiler), Bireyselleşme-ayrışma süreci, Yetersizlik, değersizlik hisleri, Suçluluk ve utanç duyguları, Mutsuzluk, Yalnızlık, Duygu ifade etmede ve düzenlemede zorluk, Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler, Yetişkinliğe geçiş süreci, Yeni durumlara uyumda yaşanan zorluklar, Kayıp endişesi, Kayıp ve yas süreci, Travmatik deneyimler

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Özlem Özel Furtun, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında değişim programı ile gittiği University of Washington’da eğitim görmüştür. Lisans eğitiminin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini 2016 yılında “Yetişkin Bağlanmasında Bilişsel Yanlılığın İncelenmesi” adlı teziyle tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Dr. Nur Yeniçeri’nin yürüttüğü “Executive Functions in School-Age Children” adlı çalışmada görev almış; Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve FMV Işık Okullarında staj yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Beyin ve Biliş Araştırma Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalarda görev almıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmış ve çalışmalarını sunmuştur. Yüksek lisans programı kapsamında psikodinamik psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu almıştır ve Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde staj yapmış, farklı hasta gruplarıyla çalışmıştır.

Soma maden faciasının ardından, 2015 yılında Türk Psikologlar Derneği’nin yürüttüğü SomaDa projesinde psikososyal destek biriminde gönüllü olarak yer almış; saha çalışmasına katılmış ve Soma maden faciasını yaşayanlara ve faciada yakınlarını kaybedenlere süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi uygulamıştır.

Akademik eğitimi sonrasında da farklı ekoller üzerine eğitim ve seminerlere katılmıştır. Psikodinamik psikoterapi ve psikanaliz üzerine eğitim ve seminerlere katılmaya devam etmektedir. Klinik kuramsal eğitim aşamasındaki zorunlu psikoterapi süpervizyonlarına ek olarak Dr. Mia Medina’dan bireysel süpervizyon ve Yrd.Doç Murat Dokur ve Funda Akkapulu’dan grup süpervizyonları almıştır. 2014’den bu yana yetişkinlerle Psikodinamik Psikoterapi odaklı çalışmaktadır.

Klinik Psikolog Özlem Özel Furtun, Korto Psikoloji Nişantaşı şubesinde yetişkinlerle çalışmaktadır.

Çalıştığı Şube