klinik psikolog selin anahar
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Lisans, Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen, Yetişkin ve Aile
  • Terapi Eğitimi: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Filial Terapi, EMDR, Theraplay Aile Terapisi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Ataşehir, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Travma Yaşantıları, Kaygı ve Korkular, Öfke, Özgüven Eksikliği, Çekingenlik, Sosyal Kaygı, Aile İçi İletişim, Boşanma, Kayıp ve Yas, Kardeşe Hazırlık, Kardeş Kıskançlığı, Okul, Dikkat ve Öğrenme Problemleri, Sınav Kaygısı, Uyum Sorunları, Davranış Problemleri (kurallara karşı gelme, yalan söyleme, saldırganlık, çalma), Somatik Belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı vb.), Tuvalet problemleri (bezden ayrılma süreci/enürezis (alt ıslatma)/enkoprezis (alt kirletme)/tuvalet tutma/tuvalet reddi), Yeme Problemleri, Tırnak Yeme, Tikler, Takıntılar, Erken Dönem Ebeveyn-Çocuk İlişkisi, Bağlanma Sorunları, Ergenlik Dönemi Yaşantıları, Arkadaşlık Sorunları, Gelişim Takibi

Klinik Psikolog Selin Anahar, 2009 yılında ODTÜ Psikoloji lisans programından yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Ardından ODTÜ Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yine yüksek şeref derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Eğitimi sırasında, “Hastalık Temsilleri, Doktorun Verdiği Bilginin Kalitesi ve Algılanan Sosyal Desteğin Lösemili Çocukların Bakımları ile İlgilenen Aile Bireyinin Depresyon Seviyesi Üzerindeki Etkisi” isimli çalışmasıyla Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen Genç Araştırmacılar İkincilik Ödülünü kazanmış ve bu çalışma, “Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

Selin Anahar, eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri biriminde “öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği” yaşayan çocuklardan oluşan “özgül öğrenme güçlüğü” çalışma gruplarında yardımcı eğitmen olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri biriminde yaptığı stajda “çocukluk döneminde görülen duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemler” konularında vaka toplantıları, süpervizyon ve eğitimlere katılmıştır.

Almanya’da “Frankfurt Internationales Familien e.v” Psikososyal Merkezinde farklı kültürlerden gelen danışanlarla grup çalışmalarına ve aile terapisi seanslarına katılmıştır. Ayrıca, yine eğitimi sırasında SHÇEK Ankara Atatürk Çocuk Yuvasında kalan “0-6 yaş grubu çocuklarının psikolojik ve sosyal gelişimi” konusunda saha çalışmasına katılmış ve bir yıl boyunca yuva çocuklarının gelişim takibini yapmıştır.

Association for Play Therapy (APT) onaylı Oyun Terapisti Sertifika programını (150 saat teorik eğitim & 550 saat süpervizyon) tamamlamıştır. Bu kapsamda çocuk merkezli, travma odaklı ve yapılandırılmış oyun terapilerinde, sanat terapisinde ve filial terapide yetkinleşmiştir. Yine APT onaylı Grief in Play Room, Divorce in Play Therapy ve Trauma Focused Integrated Play Therapy eğitimlerini tamamlamıştır.

Ayrıca, Theraplay Institute onaylı Theraplay ve Marshack Etkileşim Metodu ve Grup TheraplayEMDR I.-II. DüzeyÇocuk ve Ergenlerle EMDR I.- II. Düzey, Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR, Oyun Terapisi ve EMDR eğitimlerini almıştır. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi eğitimini almıştır. Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile Terapisi I.-II. Modüllerini tamamlamıştır.

10 yılı aşkın süredir, çocuk, genç, genç-yetişkin ve ailelere yönelik psikolojik destek çalışmalarını yürüten Selin Anahar, Korto Psikoloji Bağdat Caddesi (Erenköy) ve Nişantaşı şubelerinde çocuk, genç, genç-yetişkin ve ailelere yönelik Türkçe ve İngilizce psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ağırlıklı olarak travmalar, kaygı ve korkular, öfke, aile içi iletişim, tuvalet problemleri, tikler, takıntılar, uyum sorunları, davranış ve okul problemleri, bağlanma sorunları, erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi, ergenlik dönemi yaşantıları, boşanma ve yas konuları üzerine çalışmakta, aynı zamanda ebeveyn danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Dörtgöz Yayıncılık tarafından basılan “Zeynep’e Masallar” öykü serisinin ebeveynlere yönelik bilgilendirici ön sözlerini hazırlamıştır. “Bebeğimle Elele”, “Bebeğim ve Biz” dergilerinde yazıları yayınlanmış, Elika Bebek platformunda 0-2 yaş çocukların gelişimiyle ilgili haftalık yazılarıyla yer almıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. Theraplay Oyun ve Aile Terapileri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şube