klinik psikolog selin baydur
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Roehampton Üniversitesi (Lisans) – Işık Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi: Psikodinamik ve Varoluşçu Terapi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Depresyon, Kaygı sorunları (fobiler, gelecek kaygısı, performans kaygısı), İlişki sorunları (arkadaslar, aile ve romantik ilişkiler), Yetersizlik ve değersizlik hisleri, Suçluluk ve utanç duyguları, Duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk, Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, iş değiştirme, taşınma), Hayattan keyif alamama, Mutsuzluk, Yalnızlık, Anlam arayışı, Ait hissedememe, Cinsel yönelim ile ilgili yaşanan problemler, Fiziksel/cinsel/psikolojik şiddet/istismar, Kayıp ve yas süreci, Geçmiş olayları zihinde tekrar etme, Sınır koyma, Bireyselleşme ayrışma süreci, Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler, Özgüven eksikliği, Travmatik yaşantılar

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Selin Demirkaya İngiltere’de Roehampton Üniversitesi’nde psikanalitik yaklaşımlı lisans eğitimini 2009 yılında tamamlamıştır. Daha sonra Işık Üniversitesi’inde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi almış ve yüksek lisans bitirme projesini  “Bipolar bozukluğu olan annelerin ebeveynlik tutumlarının çocuğun bağlanma stili ile psikopatolojisine etkisi’ üzerine yazmıştır.

Lisans eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Özel Fransız Lape Hastanesinde mesleki stajlarını tamamlamış, aynı zamanda Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen 2 yıllık Projektif Çizim Testleri eğitimini tamamlayıp uygulayıcı sertifikası almıştır. Yüksek lisans eğitimi esnasında psikodinamik ve psikanalitik terapi eğitimini ve süpervizyonlarını (bireysel/grup) tamamlamıştır.

Lisansüstü eğitimi süresince aldığı eğitimlerine ek olarak, Psikanalize Giriş Seminerleri eğitimini aldıktan sonra Psikodinamik Psikoterapiler Merkezi’nde Dr. Mia Medina ile Psikodinamik Terapilerde Teori ve Uygulama eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Varoluşçu Akademi bünyesinde 2 yıllık Temel Varoluşçu Analiz eğitimine devam etmektedir.

Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde 2 yıl boyunca öğrencilere psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sağladıktan sonra, 3 sene boyunca Leap Çalışan Destek Programı bünyesinde kurumsal firmalara ve çalışanlarına yönelik psikolojik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Klinik Psikolog Selin Demirkaya Korto Psikoloji Nişantaşı şubesinde Türkçe ve İngilizce olarak yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Psikodinamik ve Varoluşçu yaklaşımla çalışan Selin Demirkaya’nın çalışma alanları içinde ilişki sorunları (arkadaslar, aile ve romantik ilişkiler), özgüven eksikliği, öz-değer problemi, yetersizlik ve değersizlik hisleri, suçluluk ve utanç duyguları, duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk, bireyselleşme-ayrışma sorunları, sınır koyma, kimlik sorgulamaları yer almaktadır.

Çalıştığı Şube