klinik psikolog talya ozturk (1)
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Yeditepe Üniversitesi (Lisans), Koç Üniversitesi (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans), Hogeschool van Amsterdam (Minor Program)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin (Bireysel)
  • Terapi Eğitimi ve Yaklaşımı: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Sorun Çözme Terapisi
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, panik bozukluk, özgül fobi vb.), depresyon, öfke yönetiminde güçlük, travmatik yaşantılar, kayıp ve yas, stres ile başa çıkmada güçlük, sorunlara yaklaşım ve sorun çözme, kişilerarası ilişkilere dair güçlükler (aile içi ilişkiler, romantik ve sosyal ilişkiler), iş yaşamına/akademik yaşama dair problemler, yetersizlik ve değersizlik hisleri, duyguları ifade etmede ve düzenlemede güçlük

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Talya Öztürk, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans öğreniminin bir döneminde, Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında gittiği Hollanda’da, Hogeschool van Amsterdam’da okumuştur. Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile “Kültüre Uyarlanmış Bilişsel Davranışçı Müdahale’nin COVID-19 Geçirmiş Bireylerin Psikolojik Stres Seviyesini Düşürmede Etkililiği” başlıklı uzmanlık tezi ile tamamlamıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri süresince çeşitli araştırma projelerinde araştırma asistanı olarak görev almıştır. Koç Üniversitesi Travma ve Stres Laboratuvarı’nda Doç. Dr. Ceren Acartürk tarafından yürütülen projelerde erken dönem uyumsuz şemalar, travmatik yaşantılar ve pandemi döneminde deneyimlenen stres gibi konuları içeren çeşitli araştırmalarda çalışmıştır. Grup müdahalelerini içeren araştırmalarda klinik görüşme ve kültüre uyarlanmış bilişsel davranışçı müdahale gibi eğitimler alarak bu projelerde uygulayıcı olarak da yer almıştır. Ayrıca, yüksek lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi’nde öğretim asistanlığı görevini sürdürmüştür.

Akademik alandaki tecrübelerinin yanı sıra, lisans mezuniyetinin ardından özel bir rehabilitasyon merkezinde bir sene boyunca psikolog olarak görev alarak deneyim kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında, klinik stajlarını Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (KUPTEM), Koç Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde süpervizyon eşliğinde danışan görerek tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin teorik dönemi sonrasında Metta Psikoterapi bünyesinde Klinik Psikoloji Eğitim ve Uygulama Programı kapsamında süpervizyon altında danışan görerek mesleki gelişimini sürdürmüştür. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından Özel Moodist Hastanesi’nde genel psikiyatri servislerinde ve erişkin polikliniğinde klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmıştır. Ayrıca, World Human Relief Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’nin çalışmalarında gönüllü psikolog olarak yer almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Eskin tarafından verilen “Sorun Çözme Terapisi” eğitimini ve grup süpervizyonu sürecini, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen “Bilişsel ve Davranışçı Terapiler” eğitimini ve International Society of Schema Therapy (ISST) tarafından akredite edilen ve Dr. Bahar Köse tarafından verilen “Uluslararası Şema Terapi” eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca, WHR koordinatörlüğünde sunulan “Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Sertifika Programı”, Travma Çalışmaları Derneği tarafından verilen “Travmada Müdahale Yöntemleri Eğitimi (Temel & İleri Düzey)” ve Doç. Dr. Nevin Dölek tarafından verilen “Travma ve Yas” eğitimi gibi ek eğitimler almıştır.

Korto Psikoloji bünyesinde koordinatör ve psikoterapist olarak hizmet vermektedir.