Klinik psikolog tuğçe aytaç
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Bilgi Üniversitesi (Lisans), Bilgi Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen, Genç Yetişkin
  • Terapi Eğitimi Yaklaşımı: Psikodinamik Psikoterapi, Oyun Terapisi
  • Çalışma Günleri: Salı & Cuma
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı & Online
  • Çocuklar ile Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı ve Korkular (ayrılık kaygısı, sosyal kaygı vb.), Depresyon, Öfke Kontrolü, Duygu Düzenleme, Davranış Problemleri (karşıt gelme davranışları, saldırganlık), Dürtü Kontrolü, Okulla ilgili Zorluklar, Kardeş Kıskançlığı, Somatik Belirtiler, Tuvalet Problemleri (tuvalet eğitimi, enürezis, enkoprezis), Takıntılar, Tikler, Yeme Problemleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Travmatik Deneyimler, Uyku Problemleri, Boşanma Süreçleri, Sınırlar ve Pozitif Disiplin, Ebeveyn Çocuk İlişkisi ve Bağlanma Sorunları
  • Ergenler ve Genç Yetişkinlerle Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı ve Korkular (sınav kaygısı, sosyal kaygı, gelecek kaygısı vb.), Depresyon, Ergenlik Dönemi Zorlukları, Özgüven Problemleri, Duygusal Zorluklar (duygu ifade etme ve düzenlemede zorlanma), Öfke Kontrolü, İlişkisel Zorluklar (aile içi ilişkiler, romantik ilişkiler), Yaşamsal Değişimler, Travmatik Deneyimler

Profesyonel Geçmişi

Klinik Psikolog Tuğçe Merve Aytaç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü 2017 yılında yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Aynı sene İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında (çocuk-ergen alt dalı) yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini, “Çocukluktan Beliren Yetişkinliğe Kardeş İlişkilerindeki Değişimler ve Devamlılıklar: Nitel Bir Çalışma” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde süpervizyon eşliğinde psikodinamik dönelimle danışan görmüş, oyun terapisi uygulamış ve bilişsel ve duygusal alanda değerlendirmeler yapmıştır. 2018 yılından beri çeşitli merkezlerde oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes’in klinik değerlendirmelerine katılmış ve özel gelişim gösteren çocuk ve ergenlerin psikiyatrik takiplerini gözlemlemiştir.

2015 yılında Hayata Renk Ver Derneği’nde gönüllü olarak, Siyami Ersek Hastanesi’nde kronik kalp hastası çocuklarla sanat terapisi çalışmaları yapmıştır. 2016 yılından beri World Human Relief’in bir gönüllüsü olarak projelere destek vermektedir. Gönüllü çalışmaları kapsamında Uganda’da çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarına katılmış, Karanlığı Arala projesi kapsamında çocuklara yönelik cinsel istismarın engellenmesine yönelik çalışmalara destek olmuştur ve halen travmatik deneyimleri olan çocuk ve ergenlere, Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gönüllü olarak psikolojik destek vermektedir.

Tuğçe Merve Aytaç, Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı Temel ve Klinik Düzey Eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Roy Kiesling tarafından verilen EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır ve süpervizyon süreçlerine devam etmektedir. Ayrıca, Anna Freud Center tarafından verilen Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi-Zaman Sınırlı Yaklaşım (MBT-C) eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitimin devamında, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un TÜBİTAK projesinde terapist olarak görev yapmıştır ve süpervizyon almıştır.

3 senedir özel bir anaokulunda çocukların gelişimsel takiplerini yapmakta, bilişsel ve duygusal değerlendirmelerde bulunmakta ve ebeveynlere destek vermektedir.

Terapi pratiğinde, çocuk, ergenler ve ebeveynlerle psikodinamik yönelimle ve zihinselleştirme temelli müdahalelerle çalışmaktadır. Çocuklarla oyun terapisi, ebeveynlerle psikoeğitim ve pskolojik danışmanlık, ergenlerle ve genç yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi uygulamalarına devam etmektedir.