klinik psikolog yaprak salman EMDR
  • Unvan: Klinik Psikolog
  • Eğitim: Bilgi Üniversitesi (Lisans), Bahçeşehir Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi: EMDR Terapisi, Dinamik Terapi
  • Çalışma Günleri: Cuma ve Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Erenköy)

Profesyonel Geçmişi

Yaprak Salman, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Ardından 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Uzmanlık tez çalışmasını “Çocukluk Çağı İstismarı ve Ebeveynler arası Şiddete Tanık Olmanın Psikolojik Sıkıntı Aracılığıyla Flört Şiddeti Üzerindeki Rolü” üzerine yapmıştır.

Lisans eğitimi sırasında Davranış Bilimleri Enstitüsü, Özel Fransız Lape Hastanesi, Umut Sokak Çocukları Derneği’nde gönüllü stajlar yapmıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde çalışmıştır. Ardından Özel Halıcıoğlu Cerrahi Tıp Merkezi ve Leap Çalışan Destek Programı’nda klinik psikolog olarak çalışmış ve eğitim koordinatörlüğü yapmıştır. Kurumsal firmalara stresle başa çıkmak, zaman yönetimi, ikili ilişkilerde etkili iletişim, kaygı ve kaygı ile baş etmek, çalışan anne baba olmak, çocuklarda sınır koymak, travma ve travma sonrası stres faktörleri konularında eğitimler vermiştir.

Klinik Psikolog Yaprak Salman, Türk Psikologlar Derneği’nden Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI), Kadir Özer’den Rorschach (Exner) Testi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR I. ve II. düzey eğitimlerini almış ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Doç. Dr. Hanna Nita Scherler tarafından verilen “Bir Vaka Yedi Terapötik Bakış Açısı” eğitimini tamamlamıştır.

Bütüncül bir terapi anlayışına sahip olan Yaprak Salman, Korto Psikoloji Bağdat Caddesi (Erenköy) şubesinde ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak klinik çalışmalarında Psikodinamik ve EMDR Yaklaşımlarını kullanmaktadır.