prof dr bilge selcuk pedagog
  • Unvan: Gelişim Psikoloğu – Ebeveyn Psikoloğu
  • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ODTÜ (Lisans ve Yüksek lisans), Melbourne Üniversitesi (Doktora)
  • Uzmanlık Alanı: Çocuk ve Ergen
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Ebeveynlik, Çocuk Mizacı, Ebeveyn-Çocuk İlişkisi, Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim

Profesyonel Geçmişi

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, 1971 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde dereceyle tamamladı. Gelişimsel psikoloji doktorasını Melbourne Üniversitesi‘nin özel bursu ile Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olan Psikoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden aldı. Doktorası sırasında Avustralya Aile Çalışmaları Enstitüsü direktörü ve Avustralya Mizaç Projesi‘nin baş araştırmacılarından Prof. Ann Sanson’la çalıştı. İki bin dört yüzden fazla bebeğin gelişimlerinin ve psikolojik sağlıklarının otuz beş yıl boyunca takip edildiği, kişisel, ailesel ve çevresel unsurların psikososyal gelişime etkilerinin incelendiği bu projede beş yıl araştırma asistanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, 2003 yılından bu yana Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nde öğretim üyesidir. Araştırmalarını direktörü olduğu, insan gelişimi ve psikolojisine dair farklı konuların yurt içi ve dışındaki uzmanlarla iş birliği halinde incelendiği bir laboratuvar olan Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı‘nda yürütmektedir. Ayşe Bilge Selçuk’un uzmanlık alanlarının başında ebeveynlik, çocuk mizacı, ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim ve çocuk ve ergen psikopatolojisi bulunmaktadır. Bu alanlardaki çalışmaları sebebiyle kendisine 2015 yılında Queensland Üniversitesi tarafından Onursal Kıdemli Araştırmacı unvanı verilmiştir.

Ayşe Bilge Selçuk’un prestijli bilimsel dergilerde yayımlanmış 70 makale ve kitap bölümü, 80 gazete ve dergi yazısı, 200’ün üzerinde kongre bildirisi vardır. Araştırmaları ülkemizdeki medyanın yanı sıra ZDF, SBS, CNN, Guardian gibi yabancı medyada da yer bulmaktadır. Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Ana-Babalık: Kuram ve Araştırma” kitabının editörlerindendir. “Çocuğun Mizacına Uygun Ebeveynlik” konusundaki kitabı İş Kültür Yayınları’ndan önümüzdeki sonbahar aylarında çıkacaktır.

Ayşe Bilge Selçuk, akademisyen kimliğinin yanısıra Korto Psikoloji Nişantaşı Şubesi’nde “Gelişim Psikoloğu – Ebeveyn Psikoloğu” olarak ebeveynlerle çalışmaktadır. Ebeveynlere çocuk ve ergenlerle ilgili konularda (ebeveynlik, çocuk mizacı, ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim) danışmanlık vermektedir.