psikolog ece caglak
  • Unvan: Psikolog
  • Eğitim: Sabancı Üniversitesi (Lisans), Koç Üniversitesi (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Yetişkin (Bireysel)
  • Terapi Eğitimi ve Yaklaşımı: Bilişsel Davranışçı Terapi, Sorun Çözme Terapisi
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, fobiler, vb.), duygudurum bozuklukları (depresyon vb.), Kişiler arası ilişkilerde yaşanan güçlükler (iletişim sorunları, bağlanma süreci, sağlıklı sınırlar oluşturma, problem çözümü, kendini ifade etme, ayrılık süreci vb.), karar verme sürecinde yaşanan güçlükler, üniversite ve üniversiteye adaptasyon sürecinde yaşanan zorlanmalar, karşılaşılan günlük sorunları çözmekte zorlanma

Psikolog Ece Çağlak, Sabancı Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimini onur derecesi ile tamamlamıştır. Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminde teorik ve uygulamalı dersleri tamamlamış olup şu an “İşsizliğin İntihar Üzerindeki Etkileri” başlıklı uzmanlık tezinin çalışmalarına devam etmektedir.

Lisans döneminden itibaren birçok akademik çalışmada yer almıştır. Halen Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı kapsamında Prof. Mehmet Eskin tarafından yürütülen intihar, problem çözme ve klinik psikolojinin durumunu ele alan projelerde yer almaktadır. Ayrıca Doç. Dr. Ceren Acartürk tarafından yürütülen Travma ve Stres Çalışmaları laboratuvarında travmanın nesiller arası aktarımı ve kolektif travma üzerine çalışmalar yapmıştır. Yüksek lisans sürecinde bilişsel davranışçı terapinin üniversite öğrencilerine Türk kültüründe uyarlanması hakkında akademik ve uygulamalı araştırma yürütmüştür.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)’nda İstanbul koordinatörü olarak çalışmıştır. Koordinatörlük görevi sırasında sosyal anlamda dezavantajlı olarak görülen gruplara (mülteciler, gelişimsel bozukluğa sahip çocuklar, huzurevinde kalan yaşlılar) psikososyal destek sağlamıştır. 2019-2020 yılları arasında, gönüllü olarak, lise giriş ve üniversite giriş sınavına hazırlanan ergenlere psikolojik danışmanlık sağlamıştır.

Prof. Mehmet Eskin tarafından 50 saatlik Sorun Çözme Terapisi eğitimi ve 200 saatlik grup süpervizyonu almıştır. Academy of Cognitive and Behavioral Therapies tarafından akredite edilen Prof. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimine devam etmektedir.

Eğitim hayatı boyunca farklı psikolojik danışmanlık merkezleri, sivil toplum kuruluşları, Koç Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajlarını tamamlamıştır.

Korto Psikoloji bünyesinde genel koordinatör ve psikoterapist olarak hizmet vermektedir.