• Unvan: Uzman Psikolojik Danışman
  • Eğitim: Ankara Üniversitesi (Lisans & Yüksek Lisans & Doktora-tez aşaması)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi: Geştalt Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çalışma Günleri: Salı, Çarşamba ve Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Erenköy), Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Duyguları ifade etme ve düzenlemede yaşanan güçlükler (suçluluk, utanç, öfke, kaygı, korku), Yaşam akışını değiştiren olaylar karşısında yaşanan güçlükler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, iş değiştirme, taşınma), Romantik ilişkilerde yaşanan problemler (ilişkiyi başlatma, sürdürme ve ayrılık sürecinde yaşanan güçlükler/ aldatılma), Yakın ilişki problemleri (aile üyeleri, arkadaş, eş, sevgili), Cinsel yönelim ile ilgili yaşanan problemler, Fiziksel/cinsel/psikolojik şiddet, Kayıp ve yas süreci, Hayattan keyif alamama, Mutsuzluk, Yalnızlık, Anlam arayışı, Ait hissedememe, Değersizlik ve yetersizlik hisleri, Geçmiş olayları zihinde tekrar etme, Sınır koyma, Bireyselleşme ayrışma süreci, Karar verme sürecinde yaşanan güçlükler, Kendini ifade edememe, Özgüven eksikliği

Profesyonel Geçmişi

Uzman Psikolojik Danışman Nihal Özal, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Lisans Eğitimi devam ederken University of Humanities and Economics in Lodz Üniversitesi’nin Psikoloji Kliniği’nde bir dönem gözlem ve uygulamalara katılmıştır. Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında “Bireylerin yetişkinlik dönemi psikolojik iyi oluş düzeylerinde ailenin, çocukluk döneminin ve geçmiş yaşantıların önemi” konusundaki tez çalışmasıyla tamamladıktan sonra; doktora eğitimine halen “Bağlanma, aleksitimi, somatizasyon arasındaki ilişkide temas biçimleri” konusundaki tez çalışmasıyla devam etmektedir.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yanısıra; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği aracılığıyla Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen ve 2 yıl süren Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni ve Geştalt Terapi Derneği’nin kurucusu olan Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen 600 saatlik (4 yıl) kuramsal ve uygulamalı “Geştalt Terapi” eğitimini tamamlamış olup halen süpervizyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Aile Danışmanlığı, Travma Çalışmaları, Transaksiyonel Analiz ve Deneyimsel Çocukla Oyun Terapisi eğitimlerine katılmıştır. Uzman Psikolojik Danışman Nihal Özal psikolojik danışmanlık desteği sağladığı süreçte farklı ekollerden yararlanmakla birlikte; temelde bütüncül, varoluşsal ve fenomenolojik bir yaklaşım olan Geştalt Terapi Yaklaşımı’nı benimsemektedir.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak çalışmaya başlayan Nihal Özal, akademik kariyerinin yanında çeşitli psikolojik danışma merkezlerinde yetişkin ve kariyer danışmanlığı alanında psikoterapist olarak çalışmıştır.

Çalıştığı Şube