uzman psikolojik danisman nihal ozal
  • Unvan: Dr. Psikolojik Danışman
  • Eğitim: Ankara Üniversitesi (Lisans & Yüksek Lisans & Doktora)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi: Geştalt Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çalışma Günleri: Perşembe, Cuma & Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Bağdat Caddesi (Erenköy), Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Olumsuz duyguları ifade etme ve düzenlemede yaşanan güçlükler (suçluluk, utanç, öfke, kaygı, korku…), hayatın olağan akışını değiştiren olaylar karşısında yaşanan güçlükler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, iş değiştirme, taşınma…), romantik ilişkilerde yaşanan problemler (ilişkiyi başlatma, sürdürme ve ayrılık sürecinde yaşanan güçlükler/ aldatılma…), yakın ilişki içinde olduğumuz kişilerle yaşadığımız problemler (aile üyeleri, arkadaş, eş, sevgili…), cinsel yönelim ile ilgili yaşanan problemler, fiziksel/cinsel/psikolojik şiddete maruz kalmış bireyler, kayıp ve yas süreci, hayattan keyif alamama/mutsuzluk/yalnızlık/anlam arayışı, ait hissedememe/değersiz/yetersiz/önemsenmemiş hissetme, geçmişte yaşanan olayları zihinde tekrar etme/ geçmişi kapatamama, sınır koyma, bireyselleşme/ ayrışma sürecinde yaşanan problemler, yeme bozuklukları, takıntılar, karar verme sürecinde yaşanan güçlükler, kendini ifade edememe, özgüven eksikliği.

Profesyonel Geçmişi

Dr. Psikolojik Danışman/ Psikoterapist Nihal Tutal Özal, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda; “Bireylerin yetişkinlik dönemi psikolojik iyi oluş düzeylerinde ailenin, çocukluk döneminin ve geçmiş yaşantıların önemi” yle ilgili tez çalışmasıyla tamamladıktan sonra; doktora eğitimini aynı anabilim dalında “Bağlanma, aleksitimi, somatizasyon ve Geştalt temas biçimleri arasındaki ilişkiler”in incelendiği tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yanında; Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği aracılığıyla Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen ve 2 yıl süren Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni ve Geştalt Terapi Derneği’nin kurucusu olan Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen 600 saatlik (4 yıl) kuramsal ve uygulamalı “Geştalt Terapi” eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak çalışmaya başlayan Nihal Tutal Özal, akademik çalışmalarına halen devam etmektedir. Uluslararası Psikoterapi Derneği’nin üyesidir ve dernek bünyesinde Avrupa’dan 20 akademisyenin katılımıyla yürütülen ve dört yıl sürecek olacak “European Network on Case Study Research in the Field of Psychotherapy” adlı projenin yürütücülerinden birisidir. Bir yıl Roma Sapienza Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. İtalya’da kadın yönelik şiddet çalışmalarının yürütüldüğü “Telefono Rosa” derneği bünyesinde yürütülen ve “European Educatıon and Culture Executıve Agency” tarafından desteklenen toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili iki farklı projenin yürütücülerinden birisidir.

Lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerde kullanılan; Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları ve Uygulamaları kitabında “Geştalt Terapi”, “Feminist Terapi Yaklaşımları”; Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar kitabında “Beden Odaklı Psikoterapi Yaklaşımı”; Disleksi kitabında ise “Disleksiyi Tanımak” bölümlerinin yazarlığını yapmıştır. Ayrıca “Violence and Capacity to Hate” adlı uluslararası kitap bölüm yazarlığı ve ulusal/uluslararası düzeyde makale ve ölçek geliştirme çalışmaları bulunmaktadır.

Çalıştığı Şube