uzman psikolog bahar kolbay
  • Unvan: Uzman Psikolog
  • Eğitim: İstanbul Üniversitesi (Lisans), İstanbul Üniversitesi (Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimleri: Psikanalitik Psikoterapi, Psikodinamik Psikoterapi
  • Çalışma Günleri: Salı, Çarşamba, Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Depresif şikayetler (mutsuzluk, umutsuzluk, değersizlik, yalnızlık hisleri), kaygı ve korkular, kayıp, kendini ifade etmede güçlük, ilişki problemleri (aile, arkadaş, romantik ilişkiler), öfke sorunu, özgüven eksikliği, stres, suçluluk duyguları, takıntılar, yeni durumlara uyum sağlamakla ilgili zorluklar, yetişkinliğe geçişle ilgili zorluklar

 

Profesyonel Geçmişi

Uzman Psikolog Bahar Kolbay, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince İ. Ü. Çapa Tıp Fakültesi Erişkin Psikiyatrisi’nde 1 yıl, İ. Ü. Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk ve Ergen Polikliniği’nde Doç. Dr. Talat Parman gözetiminde 2 yıl boyunca, hasta gözlemi, projektif test ve değerlendirme içeren klinik stajlarını tamamlamıştır. 2003 yılından itibaren İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen psikanalitik kuram ve kliniğe yönelik çok sayıda ulusal/uluslararası konferans ve etkinliğe katılmıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen 2 yıllık Rorschach Testi (yetişkin) ve 1 yıllık TAT Testi eğitimlerini tamamlamış, Rorschach Testinin Türkçe’ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışmasında (yetişkin normları) görev almıştır.

Türkiye’de koruyucu ruh sağlığı çalışmaları alanında belediye bünyesinde kurulan ilk ruh sağlığı merkezi olan ve ilçede ikamet eden tüm çocuk/ergen ve ailelerine hizmet veren Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde kuruluş aşamasından itibaren 9 yıl çalışmış, çocuk/ergen ve yetişkinlere psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmuştur. Ayrıca halka yönelik seminerler vermiş ve gazete yazıları yazmıştır. Eşzamanlı olarak çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ergen ve yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermiştir. 2011 yılından bu yana psikanalitik /psikodinamik yönelimli psikoterapi süpervizyonu (bireysel/grup) almayı sürdürmektedir.

Avrupa Psikanalitik Çocuk Psikoterapileri Federasyonunun onayladığı İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İCEPPD) bünyesinde yürütülen dört yıllık Psikanalitik Çocuk ve Ergen Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.

2006 yılından bu yana İstanbul Psikanaliz Derneği ve İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nin çeşitli yayınları için çok sayıda makale ve iki kitap çevirisi yapmış, Özge Soysal’la birlikte yaptıkları “Freud’u Okumak” kitabının çevirisi 2017 yılında İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından verilen Psikanaliz Yazıları Çeviri Başarı Ödülü’nü kazanmıştır.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şube