uzman psikolog inci canogullari
  • Unvan: Uzman Psikolog
  • Eğitim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans), Doğuş Üniversitesi (Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çift ve Aile, Bireysel (Yetişkin)
  • Terapi Eğitimi: Sistemik Çift ve Aile Terapisi, EMDR Terapisi
  • Çalışma Günleri: Perşembe
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: Çiftlerle ve Ailelerle Terapi, İlişki Problemleri, İletişim Sorunları, Aldatma, Boşanma, Travma, Erken Dönem Travmalar, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Fobiler, Obsesif Kompülsif Bozukluklar (OKB), Öfke Kontrolü

Profesyonel Geçmişi

Uzman Psikolog İnci Canoğulları 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. 2013 yılında Türkiye’deki ilk “Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programı” olan Doğuş Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak alandaki uzmanlığını almaya hak kazanmıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde 132 saatlik Çift ve Aile Terapisi/Danışmanlığı stajını ve 147 saatlik süpervizyonu tamamlamıştır. Diğer stajını Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde Serebral Palsi (CP) hastası çocuklar ve aileleriyle çalışarak yapmıştır. Burada hasta çocukların anneleriyle grup terapisi çalışmaları yürütmüştür. 2013 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde uzman psikolog/çift ve aile terapisti olarak çalışmaya başlamış, 6 sene boyunca yetişkinlerle, çiftlerle ve ailelerle terapi çalışmalarını sürdürmüştür.

İnci Canoğulları yüksek lisans eğitimi süresince aldığı Sistemik Terapi Eğitimi ve süpervizyonlarının ardından Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR I ve EMDR II eğitimlerini ve süpervizyonlarını da tamamlamış ve EMDR Terapisti olmaya hak kazanmıştır.

İnci Canoğulları Korto Psikoloji Nişantaşı şubesinde yetişkinlerle ve çift/ailelerle çalışmaktadır. Çalışma alanları içinde özellikle; çiftlerle ve ailelerle terapi, ilişki problemleri, iletişim sorunları, aldatma, boşanma, travma, erken dönem travmalar, kaygı bozuklukları, depresyon, fobiler, obsesif kompülsif bozukluklar (OKB), öfke kontrolü gibi konular bulunmaktadır. Canoğulları aynı zamanda EMDR Derneği Türkiye, IFTA (International Family Therapy Association) ve ÇATED (Çift ve Aile Terapileri Derneği) üyesidir.

Uzmanlık Alanları

Çalıştığı Şube