klinik psikolog kubra akar
  • Unvan:Uzman Psikolog
  • Eğitim: Özyeğin Üniversitesi (Lisans), Özyeğin Üniversitesi (Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı:Çift ve Aile, Yetişkin (Bireysel)
  • Terapi Eğitimi ve Yaklaşımı:Sistemik Terapi, Gottman Çift Terapisi, EMDR
  • Çalışma Günleri:Perşembe, Cuma ve Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı & Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: İlişkisel Zorluklar, Çift İlişkisinde Yaşanan Zorluklar, İletişim Sorunları, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Aldatma/Aldatılma, Ayrılık, Boşanma ve Yeniden Evlenme, Cinsel Problemler, Aile İçi İletişim Sorunları, Ebeveynlik Konuları, Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları, Depresyon, Kaygılar ve Korkular, Travma, Kayıp ve Yas Süreçleri, Yalnızlık ve Öz Güven Sorunları, Öfke Sorunları, Stresle Başa Çıkma, Sosyal İlişki ve Uyum Sorunları (yeni bir ülke, iş, yeni bir süreç)

Uzman Psikolog Kübra Akar, lisans eğitimini 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Ardından Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programı’na %100 burslu olarak başlamış ve yüksek onur derecesi ile bitirmiştir.

Lisans eğitimi sırasında Doğa Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminde stajyer olarak ve çeşitli araştırmalarda asistan ve test uygulayıcısı olarak yer almıştır. Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda yeni evli çiftlerin ilişkilerinde rol oynayan faktörleri inceleyen projede ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının gelişimiyle ilgili projede görev almıştır. Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı (ÇAGEV) bünyesinde gerçekleştirilen “Gelişim Tarama” projesinde görev almış ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) gönüllü olarak çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında, üniversitenin uygulama merkezi olan Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi’nde (ÖzÜÇAM) yoğun süpervizyon eşliğinde birey, çift ve ailelerle psikoterapi seansları yürütmüştür. Klinik çalışmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda çocuklarla oyun terapisi müdahaleleri içeren psikoterapi çalışmalarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini “Kök aile fonksiyonelliği ve çift uyumu arasındaki ilişkide benliğin ayrışması ve kaygının aracı değişken olarak rolü” konulu tez çalışmasıyla tamamlayarak “uzman psikolog” unvanını almaya hak kazanmıştır.

Kübra Akar, Gottman Institute onaylı 1. Ve 2.Düzey Gottman Çift Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. EMDRIA tarafından onaylı EMDR 1.ve 2.Düzey eğitimlerini tamamlamış, süpervizyon süreci devam etmektedir.