uzman psikolog sadıka alkan
  • Unvan: Uzman Psikolog
  • Eğitim: Doğuş Üniversitesi (Lisans), Doğuş Üniversitesi (Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans)
  • Uzmanlık Alanı: Çift ve Aile, Çocuk-Ergen, Yetişkin
  • Terapi Eğitimi: Sistemik Çift ve Aile Terapisi, Duygu Odaklı Bireysel ve Çift Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR (yetişkin ve çocuk), Theraplay Aile ile Oyun Terapisi, Filial Terapi
  • Çalışma Günleri: Pazartesi, Cuma, Cumartesi
  • Bulunduğu Şube: Nişantaşı, Göztepe, Online
  • Çalışma Alanlarından Bazıları: İlişki sorunları (partnerler arası, ebeveyn-çocuk, aile ilişkileri, geniş aile ilişkileri, iş ve akran ilişkileri), çocukluk çağı travmaları, ilişki travmaları, bireysel ve toplumsal travmalar, sınır problemleri, kaygı, depresyon, öfkeyi yönetme becerileri, boşanma danışmanlığı, ilişkide aldatma, değersizlik ve yetersizlik duyguları, çocuklarda sosyal, duygusal ve davranışsal problemler, çocuklarda gelişimsel değerlendirme ve okul sorunları.

Profesyonel Geçmişi

Uzman Psikolog Sadıka Alkan lisans eğitimini 2012 senesinde Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Aynı üniversitede uzmanlık eğitimine devam ederek Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans programını 2014 yılında birincilikle tamamlamaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi süresince, çeşitli akademik çalışmalarda görev almış, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği, Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı polikliniğinde ve Pozitif Yaşam Derneğinde gönüllü olarak staj yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ise Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde yoğun süpervizyon eşliğinde bireylere, çocuklara, çiftlere ve ailelere psikoterapi desteği sunarak iç stajını tamamlamıştır. Diğer taraftan dış staj kapsamında Tüvana Okuma İstekli Çocukları Destekleme Vakfı’nda (TOÇEV) kayıtlı olan çocuklara ve ailelerine psikolojik danışmanlık desteği vermiştir.

Yüksek lisans eğitimi sonrasında bireyler aileler ve çiftler ile çalışırken aktif olarak kullandığı Duygu Odaklı Terapi 1. Düzey eğitimi, EMDR 1. Düzey Eğitimi, Stratejik Aile Terapisi Eğitimi, PACT Yöntemine Giriş, Güvenli İşleyen İlişkiler-Çift Terapisinde Psikobiyolojik bir Yaklaşım Eğitimi ve bu eğitimlerin süpervizyon çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı zamanda mezun olduğu tarihten itibaren yaklaşık 6000 saat psikoterapi seansı gerçekleştiren Sadıka Alkan çocuklarla çalışmalarında; Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay Aile ile Oyun Terapisi ve Çocuk-Ergen EMDR Terapisi yaklaşımlarını süpervizyon eşliğinde kullanmaya devam etmektedir.

Pandemi süreciyle birlikte EMDR Türkiye Travma İyileştirme Grubu Programı (EMDR-HAP) ve Çift ve Aile Terapileri derneğinin yürüttüğü TELE-ÇAT Çift ve Aile İlişkilerini İyileştirme Programı kapsamında gönüllü psikolog olarak görev almaya devam etmektedir. Ayrıca Çift ve Aile Terapileri Derneğinde Araştırma Komitesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinde aktif olarak görev almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD), Çift ve Aile Terpileri Derneği (ÇATED), Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT) ve EMDR Derneği üyesidir.

Sadıka Alkan Korto Psikoloji Nişantaşı ve Göztepe şubelerinde hizmet vermektedir.

Çalıştığı Şube