Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, hayatının herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi ya da nasıl değişeceğini söylemesi değildir. Psikoterapist kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.

Psikoterapi sürecine girmeye karar verildiğinde, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri uzman seçimidir. Dört senelik psikoloji lisans eğitimini tamamlayan kişiler psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü tamamlayan kişiler ise psikolojik danışman olurlar. Bu eğitimin üzerine ancak klinik psikoloji yüksek lisansı yapılırsa ya da psikoterapi eğitimi alınırsa psikoterapist olunabilir. İyi bir psikoterapist olmak için çoğu zaman yüksek lisans mezunu olmak bile yetmeyebilir. Terapistin ilgili duyduğu terapi ekolüne dair kuramsal ve uygulamalı bir eğitim alarak kendisini geliştirmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple, terapi sürecine başlamadan önce başvurulacak uzmanın eğitim ve uzmanlık bilgilerinin araştırılması önerilmektedir. Merkezimizde uzmanlarımız tarafından uygulanmakta olan psikoterapi yaklaşımları şunlardır:

  • Geştalt Terapisi
  • Bilişsel-Davranışçı Terapi
  • Psikodinamik Terapi
  • Duygu Odaklı Terapi
  • Psikodrama
  • Satir Aile ve Evlilik Terapisi
  • Oyun Terapisi
  • EMDR