Spor Psikolojisi Nedir? Spor Psikoloğu Ne Yapar?

Spor psikolojisi, psikoloji bilimini temele alarak sporcuların optimal performans, iyi oluş hali ile spor faaliyetine katılımda gelişimsel ve sosyal yönlerinin sistematik bir biçimde ele alındığı uzmanlık alanıdır.

Spor psikolojisi, biyomekanik, fizyoloji, kinesiyoloji ve psikoloji dahil olmak üzere birçok ilgili alandan bilgi alan disiplinler arası bir bilim olarak kabul edilmektedir. Psikolojik faktörlerin spor performansı nasıl etkilediğinin ve spor / egzersize katılımın psikolojik ve fiziksel faktörleri nasıl etkilediğinin araştırılmasını içerir. Spor psikologları, spor deneyimlerini ve performanslarını geliştirmek için sporculara bilişsel ve davranışsal stratejiler öğretir. Uygulamalı spor psikolojisi, performans geliştirme için psikolojik becerilerin öğretimine ve eğitimine ek olarak, yaralanma, rehabilitasyon, iletişim, takım oluşturma ve kariyer geçişleri ile ilgili olarak sporcular, antrenörler ve ebeveynlerle çalışmayı içerebilir.  Spor psikologları ergen, genç yetişkin ve yetişkinlerle çalışabilmektedir.

Spor Psikolojisi Alanında Çalışılan Konular ve Kullanılan Teknikler

Sporcuların ve diğer spor katılımcılarının (sporcu aileleri, koçlar, takım yöneticileri vb.) karşılaştığı sorunları ele almak için birçok strateji ve prosedür kullanılır. Çalışılan konulardan bazıları ve kullanılan teknikler:

  • Performans geliştirme için bilişsel ve davranışsal beceri eğitimi: hedef belirleme; imgeleme ve performans planlaması, konsantrasyon ve dikkat kontrol stratejileri; sporda özgüven, benlik saygısı ve yetkinliğin geliştirilmesi; bilişsel-davranışsal öz-düzenleme teknikleri; duygu yönetimi, sportmenlik ve liderlik becerileri.
  • Danışmanlık ve klinik müdahaleler: Atletik motivasyon; yeme bozuklukları ve kilo yönetimi, madde bağımlılığı; depresyon, kayıp ve intihar; aşırı baskılanma ve tükenmişlik; cinsel kimlik sorunları; saldırganlık ve şiddet; atletik yaralanma ve rehabilitasyon; kariyer geçişleri ve kimlik krizleri.
  • Danışmanlık ve eğitim: Ekip oluşturma; spor organizasyonu danışmanlığı; gençlik sporlarına katılımda yer alan ebeveynler ve ailelerle sistem müdahaleleri; koçların motivasyon, kişilerarası ve liderlik becerileri ve yetenek gelişimi ile ilgili eğitimi; koçların ve yöneticilerin psikolojik zorlukların erken teşhisi ve önlenmesi konusunda eğitimi.

Spor Psikolojisi Alanında Çalışan Uzmanlarımız