UYKUSUZLUK VE HAFIZA

Amerika’da yapılan bir araştırma, gece uykusundaki yetersizliğin hafıza sorunlarına yol açtığını göstermiştir. Michigan State ve California Üniversiteleri uzmanları Kimberly Fenn, Steven Frenda ve Elizabeth Loftus tarafından yapılan araştırmada yetersiz uykunun hafızayı nasıl etkilediği incelenmiştir.